Examene de corigenţă pentru elevii de clasa a VIII-a

413

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale, în perioada 19-21 august se desfăşoară examenele de corigenţă pentru elevii de clasa a VIII-a. La nivelul judeţului Gorj, în anul şcolar 2012-2013 au rămas corigenţi aproximativ 250 de elevi.

După elevii din clasele terminale de liceu, a venit rândul elevilor de clasa a VIII-a să treacă prin emoţiile examenelor de corigenţă. Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit ca anul acesta corigenţele să se desfăşoare în perioada 19 – 21 august, urmând ca elevii care susţin şi promovează aceste examene să participe la cea de-a treia etapă de admitere în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere. Cea de-a treia etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat a debutat în data de 1 august, cu afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă. Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă va avea loc în data de 2 septembrie, urmând ca probele să se desfăşoare în perioada 3-4 septembrie. Candidaţii care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare vor fi repartizaţi în perioada 5-6 septembrie pe locurile rămase libere. Reamintim că la nivelul judeţului Gorj au rămas neocupate 1.214 locuri, majoritatea în liceele cu profil tehnic.

O altă sesiune de corigenţe, în septembrie
Pentru elevii din clasele din învăţământul primar şi cei din învăţământul gimnazial şi liceal (altele decât cele terminale), precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi şcoală postliceală şi de maiştri, examenele de corigenţă vor avea loc în perioada 2 – 6 septembrie. La această sesiune de corigenţe se pot înscrise şi elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu şi de liceu, precum şi cei care au parcurs stagiile de pregătire practică şi din anul de completare, care nu au putut participa la sesiunile de corigenţă stabilite pentru aceste clase în luna august. Elevii care s-au prezentat însă la sesiunile de corigenţe pentru aceste clase din luna august şi care nu au promovat examenele vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 2 – 6 septembrie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here