Examen de admitere în avocatură, în septembrie

248

Uniunea Naţională a Barourilor din România a anunţat că, în luna septembrie a acestui an, se va desfăşura o nouă sesiune a examenului de primire  în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice. Înscrierile vor începe pe 31 iulie, iar taxa de examen este de 1000 de lei.
Examenul se va desfăşura în data de 14 septembrie şi va consta în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe tip grilă, la următoarele discipline: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se depun în intervalul 31 iulie 2015 – 17 august 2015 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis. La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte: certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate; actul de identitate, în copie; diploma de licenţă în copie legalizată; dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică (certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou); certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
În perioada 18 – 20 august 2015 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificării va fi validat şi afişat cel mai târziu cu 20 zile înainte de data examenului. În perioada 22 – 24 august 2015 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen. Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a se putea înscrie în alt barou. Candidaţii care se vor înscrie la Baroul Gorj vor susţine examenul la Centrul Teritorial Craiova al INPPA. Trebuie precizat că, potrivit regulamentului de organizare a examenului, candidaţii eliminaţi din examen pentru motiv de fraudă nu se vor putea înscrie în următorii cinci ani în vederea susţinerii unui nou examen de primire în profesia de avocat.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here