Eveniment editorial – NOVĂCEANUL – 100

522

Am primit, mai întâi, un telefon prin care scriitorul Constantin Dârvăreanu mă anunța că publicația lunară independentă NOVĂCEANUL a ajuns la 100 de luni de când apare, iar acum am exemplarul superb în fața ochilor, numai bun de citit.

În deschidere, firesc, Primarul orașului Novaci, Dr. ing. Dumitru Leuștean semnează articolul pe care domnia sa îl aduce drept mulțumire echipei editoriale strunite cu talent și pasiune de Redactorul șef Constantin Dârvăreanu. Sigur, marginalul textului semnat de domnia sa este grăitor: „După 8 ani de apariție neîntreruptă”, iar titlul exprimă sincere„ Felicitări membrilor Colegiului de redacție și tuturor colaboratorilor publicației NOVĂCEANUL”.
„Încă din 2012, când am devenit primarul orașului Novaci, printre alte gânduri pe care le aveam, era și înființarea unui ziar local, o oglindă în care să privească novăcenii și în care să se prezinte tot ceea ce se face în oraș pe timpul mandatului meu. Această posibilitate s-a ivit în vara anului 2013, cu puțin timp înainte de a avea loc „Zilele orașului Novaci”, când, împreună cu câțiva colaboratori, am hotărât să tipărim o publicație lunară, potrivit posibilităților noastre financiare. Publicației i s-a dat numele „NOVĂCEANUL” și iată că NOVĂCEANUL a ajuns la numărul 100, după opt ani de apariție neîntreruptă. Este meritul Colegiului de redacție care s-a străduit ca lună de lună NOVĂCEANUL să ajungă în casele novăcenilor, motiv pentru care, în numele meu personal, al Primăriei și Consiliului Local al Orașului Novaci, țin să-i felicit și să le mulțumesc pentru tot ce au făcut și fac pentru comunitatea novăceană”, scrie între altele bravul primar al urbei Novaci.
„NOVĂCEANUL – 100” este editorialul scriitorului Constantin Dârvăreanu, sufletul și inima acestui măreț fapt de cultură, după ce întreaga viață și-a dăruit-o culturii novăcene, prin scris, fiind autorul a mai multor cărți și semnatarul celei mai complete monografii a unei localități din România, „Monografia orașului Novaci”, apărută în două ediții.
Distinsul domn Constantin Dârvăreanu trece în revistă și toate personalitățile ce au sprijinit, prin creațiile literar-artistice proprii, apariția vreme de opt ani a celei mai complete reviste de cultură ce apare într-o urbe gorjeană. Aflăm că publicația este tipărită cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Novaci și al obștilor de moșneni din Novaci, Pociovaliștea și Cernădia. Dar și obștea Buicești și Banca Gilortul.
Numărul 100 al NOVĂCEANULUI este salutat și de aceia care au scris și încă mai scriu cu har pentru novăcenii lor: Prof. Ion C. Duță, Prof. univ. dr. Nicolae Vințanu – un nume cu puternice rezonanțe în eseu și în proză, Prof. Alina Ramona Țicu, Director al Liceului Teoretic Novaci, Generalul(r) dr. Ion Staicu, Prof. univ. dr. ing. Dumitru Romulus Târziu, Cristian Grecoiu, un împătimit al scormonirii vechilor publicații, precum Colecția „Gorjanul”, „Crinul Satelor” și altele.
În prezentul număr, publicistul-istoric Cristian Grecoiu a descoperit articolul „O stare și un îndemn”, semnat de Dumitru Brezulescu, Deputatul sătenilor din Gorj, publicat în „Cooperatorul”, anul I, nr. 1, 1 martie 1913, pag. 2-3.
Mai remarcăm reportajul cultural „Casa Memorială George Coșbuc”, scris și ilustrat de Prof. Înv. Primar Tatiana Dârvăreanu, ori poemele în versuri „Buzele tale”, „Insistența” ale regretatului scriitor autodidact Ion Florea. Același regretat talent poetic mai semnează și pastelul „Toamnă”, în care îmbină proza poetică întreruptă ici colo de poezie adevărată.
Talentatul Ion Florea ne-a părăsit mult prea devreme. Cum NOVĂCEANUL i-a publicat o parte a creației sale, valoroasă, îi propun bunului meu amic, scriitorul Constantin Dârvăreanu, ca în numerele viitoare să încerce să publice un articol IN MEMORIAM Ion Florea. Cred că ar merita să-i fie cunoscută povestea vieții acestui talentat poet novăcean.
Felicitările mele scrise sunt mult prea puține pentru harul și munca truditorilor Colegiului redacțional al NOVĂCEANULUI.
„La mulți ani!” și la cât mai multe numere publicației de simțire patriotică NOVĂCEANUL, ce cultivă tradițiile și istoria românilor de pretutindeni.
ION PREDOȘANU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here