Eveniment editorial – Cu căldură, despre NOVĂCEANUL lui Cuptor

814

Prea eleganta publicație lunară NOVĂCEANUL a apărut și în luna lui Cuptor. Am întârziat cu consemnarea evenimentului și din pricina caniculei. De care n-am scăpat nici acum!
Cum spuneam, vina îmi aparține. Deși bunul meu amic – scriitorul Constantin Dârvăreanu, mi-a expediat la Peștișani, din vreme, superba Publicație lunară independentă. Una perfect echilibrată, semn că în urbea stațiune Novaci căldura toridă, uneori, le-a permis harnicilor cronicari să-și aștearnă inspirați gândurile în opt pagini policrome, pe o hârtie de un alb imaculat, format A3, numai bună de citit și recitit.
NOVĂCEANUL se deschide cu un extrem de documentat articol-studiu scris de Prof. univ. dr. Gheorghe Țiclete, ca un omagiu meritat la 105 ani de la moartea lui Dumitru Brezulescu. Chiar și titlul spune totul despre Dumitru D. Brezulescu – o viață închinată progresului rural din România. Se citează în șapoul însoțitor adnotări de La sfârșitul secolului al XIX-lea (când), Alexandru Vlahuță, în a sa „România pitorească”, făcea o descriere a satului Novaci, la sosirea sa pe aceste meleaguri. Ilustrat cu o fotografie de epocă, cu Dumitru D. Brezulescu în spatele unei băncuțe, probabil, din mesteacăn, stând în picioare în spatele băncuței și cu mâinile protectoare pe umerii unei frumoase și cochete doamne. Ne-ar fi greu să sintetizăm cele trei sferturi din prima pagină, așa că vom îndemna cititorul să caute NOVĂCEANUL tipărit ori să acceseze site-ul Primăriei orașului Novaci. ACTUALITATEA NOVĂCEANĂ, semnată și scrisă, fără patimă, de maestrul Constantin Dârvăreanu ne prezintă stadiul unor proiecte concrete ale Primarului urbei Novaci, dr. ing. Dumitru Leuștean. Suntem optimiști din fire și sper ca proiectele promise în campania electorală din luna septembrie a anului trecut, să nu rămână, ca la liberali, tot în stadiul de „vom face și vom drege”.
Aceiași semnatari din pagina întâia, cu acribie, ne spun că DUMITRU BREZULESCU – TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN MEMORIA NOVĂCENILOR (semnatar C. Dârvăreanu), iar universitarul gorjean stabilit în București – Prof. dr. ing. Gheorghe Țiclete îți continuă expozeul doct început pe prima pagină.
Ne-am luat cu vorba. HAI ÎN OLTENIA! Este Comunicatul întâlnirii pe tema potențialului turistic al Olteniei, despre a doua întâlnire din seria Repatriot turism Talks. Cum novăcenii au fost totdeauna îndrăgostiți de carte, Prof. Alina Ramona Țicu, Director al Liceului Teoretic Novaci, ne convinge despre Rezultate bune și foarte bune obținute de elevii Liceului Teoretic Novaci la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021. Iar noi nu avem motive s-o contrazicem.
Apoi, generosul și atentul cronicar și redactor șef al NOVĂCEANULUI, C. Dârvăreanu îi face un portret laboriosului cercetător în turismul românesc și internațional GRUIA BĂDESCU. Sculptorul în cuvinte și în piatră Prof. univ. dr. Nicolae Vințanu se ilustrează cu talent narativ și sculptural în creionarea unui portret haiducului Radu Ursan (1700-1740) în scurtisimul eseu ilustrat cu imaginea unui portret dăltuit în piatră intitulat RADU URSAN A VENIT ÎN PLĂIEȚ. Cristian Grecoiu reia un articol apărut în „Gorjanul”, număr festiv din 1933, nr.47-48, pag. 28-29 Din ogorul cooperației: Banca Populară „Gilortul” din Novaci-Gorj. În vers alb, poetul Ion Floarea Guran ne încântă cu un poem fără titlu.
Mai semnează poezii în versuri clasice Eufimia Dumitrescu, care debutează cu „Aș vrea să fiu” și „Amândoi”.
Neobositul și talentatul Prof. univ. dr. Nicolae Vințanu ne mai oferă două lecturi plăcute în poveștile cu tâlc, dar serioase: „Munții Parâng sau Vărâng?” și „De la Novaci la Mamaia”. Atent la cei în viață, dar și la cei dispăruți, scriitorul C. Dârvăreanu așterne gânduri cernite la dispariția Prof. univ. dr. ing. Victor Oțăt, novăcean de obârșie și fost universitar specialist de anvergură națională în autovehicule rutiere al Universității Craiova.
Pe pagina a opta, Constantin Dârvăreanu ne prezintă scriitorul Ion C. Duță, autor a vreo nouă volume. De data aceasta, noul volum se numește „RÂZI, DACĂ-ȚI DĂ BURTA!” – proză umoristică și nu numai.
ION PREDOȘANU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here