Eveniment editorial – ANTOLOGIA DE POEZIE ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ, vol. II (TipoMoldova, 2014, 1692 p.)

515

Recent, la Editura TipoMoldova din Iași a văzut lumina tiparului voumul al II-lea din ANTOLOGIA DE POEZIE ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ, ediție în limbile română, franceză, engleză și germană. Realizată în colaborare cu Centrul de Traduceri „Universum” din  Iași (www.traduceri-text.ro), lucrarea apare în colecția de „Poezie contemporană OPERA OMNIA” (Proiect editorial: Roxana Alexandra Costinescu, redactor: Aurel Ștefanachi, coordonator serie: Valeriu Stancu, prepress, coperta & tehnoredactare: Andrei Ștefanachi). În avant-propos-ul o panoramă a poeziei române de azi, ce repune în discuție celebrul lamento hölderlinian («la ce bun poeții în vremuri sărace?»),  semnat de Valeriu Stancu și redactat în limbile menționate, se precizează: „Spațiul tipografic acordat întâiului tom ne-a obligat să renunțăm la multe din numele care conturează literatura română de astăzi și îi dau o inconfundabilă culoare. Când întreaga serie va vedea lumina tiparului, colecția și antologia ei vor avea, probabil, pretenția exhaustivității. Deocamdată însă ne-am mulțumit să publicăm autorii care și-au găsit timp să răspundă demersului nostru, oferind redacției textele în intervalul de timp impus de rigorile unei continuități ce caracterizează colecția.” Sunt antologați 94 de poeți români de azi, cu câte 5 texte, având în paralel retroversiunile în franceză, engleză, germană. Prezentarea autorilor se face după: fotografia ce a apărut pe coperta cărții de poezie de la «TipoMoldova», data și locul nașterii, debutul publicistic, debutul editorial, lista lucrărilor publicate, antologii și dicționare, premii/ distincții literare, afilieri. Iată câteva nume de poeți din masiva lucrare, ireproșabilă ca ținută științifică și condiție tehnică: Ion Andreiță, Corneliu Antoniu, Mihai Apostu, George Astaloș, Corin Bianu, Leo Bordeianu, Ioan Borșa, Mircea Bostan, Emil Brumaru, Radu Cange, ZENOVIE CÂRLUGEA (18 pag.), Doina Cetea, Anatol Ciocanu, Nicolae Crepcia, Vasile Dâncu, GEORGE DRĂGHESCU (15 pag.), Aurel Dumitrașcu, Ioan Evu, Mariana Filimon, Ilie Gorjan, GHEORGHE GRIGURCU (18 pag.), Adalbert Gyuris, Solo Har, Ioan Lascu, Nicolae Grigore Mărășanu, Gheorghe Mocuța, Ion Murgeanu, Ioan Matiuț, Ion Munteanu, Lucia Olaru Nenati, Aurel Pantea, Mariana Pândaru, Coriolan Păunescu, Mihai Posada, Tatiana Rădulescu, Theodor Răpan, Aurel Rău, Felix Sima, Ion Stanciu, Pasionaria Stoicescu, Vladimir Udrescu, Victor Gh. Stan, Sterian Vicol, Baki Ymeri,Ilie Tudor Zegrea și mulți alții. După cum se vede, antologia inserează – dincolo de criterii generaționiste, ceea ce este un lucru corect – poeți români afirmați, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, unii cu o fațetă mai vizibilă, alții cu o mai discretă prezență în spațiul publicistic, toți însă având propria lor formulă și o cât mai hașurată diferență specifică a discursului poetic.În privința traducerii textelor, în primul rând sunt chemați poeții în chestiune să se pronunțe, ei fiind plăsmuitorii întregii figurații stilistice și conotațiilor speciale puse în evidență de textele lor. Sub acest aspect, în ce mă privește «direct și nemijlocit», consider traducerile foarte apropiate de original, intrând în rezonanță cu spiritul poetului tradus, un fel de traduceri empatico-consonante, pentru care îi felicităm pe experimentații colaboratori de la Centrul de Traduceri «Universum», deloc stas-iști, ci profesioniști de înaltă clasă.
Zenovie CÂRLUGEA
NB: Lansarea acestei impresionante lucrări de 1692 pagini va avea loc la Tg.-Jiu,  la o dată ce va fi anunțată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here