Evaluări-pilot pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, în mai

196

scoalaMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a publicat vineri metodologiile de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura în perioada 9-23 mai, prin administrări pilot, pe un eşantion de elevi stabilit la nivel naţional. La nivelul judeţului Gorj, aceste evaluări se vor desfăşura în şapte unităţi de învăţământ.

De asemenea, Ministerul Educaţiei a publicat vineri şi lista unităţilor de învăţământ care compun acest eşantion. Este vorba de 86 unităţi de învăţământ pentru clasa a II-a, 136 pentru clasa a IV-a şi 86 de şcoli pentru clasa a VI-a. Eşantionul a fost realizat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrată în unităţi de învăţământ distincte. Tot CNEE elaborează testele care vor fi administrate, precum şi baremele de corectare aferente.

Evaluarea elevilor de clasa a II-a

La clasa a II-a, testele conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de scris-citit, în vreme ce a doua abordează competenţe de matematică. În acest an şcolar, aceste evaluări se vor desfăşura în zilele de 22 şi 23 mai 2012. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/ tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Testele de evaluare vor respecta următoarele cerinţe: formulare clară şi în concordanţă cu programele şcolare, nivel mediu de dificultate, trebuie să fie administrate în două secvenţe de evaluare a căror durată cumulată să fie de maximum 50 de minute. În Gorj, elevii care vor trece prin emoţiile acestor teste sunt cei de la Şcoala Generală Padeş şi Şcoala Generală „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a

Scopul evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a este acela de a furniza datele şi dovezile necesare pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar. Această evaluare va include următoarele discipline: limba română, limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale şi matematică, urmând a se desfăşura în ziua de 9 mai 2012. Rezultatele vor fi incluse într-o bază de date la nivel de sistem, fără a se constitui într-un criteriu de ierarhizare pentru unităţile de învăţământ eşantionate, pentru colectivele la care s-a administrat testul sau, individual, pentru elevii participanţi. Probele care vor fi susţinute de elevii claselor a IV-a trebuie să respecte următoarele cerinţe: să fie formulate clar şi în concordanţă cu programa, să aibă nivel mediu de dificultate, să permită rezolvarea în 80 de minute (în două secvenţe de evaluare a câte 40 de minute fiecare, cu o pauză de 10 minute fiecare), să aibă un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor de 10-12 ani. Testele conţin două secţiuni, fiecare fiind destinată uneia dintre probele selecţionate în anul respectiv. Rezultatele evaluării fiecărui test contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor, pe competenţele fundamentale. La nivelul judeţului nostru, unităţile de învăţământ în care se vor pilota instrumentele de evaluare pentru Evaluarea Naţională la clasa a IV-a vor fi Şcoala Generală „Al. Ştefulescu” Târgu-Jiu, Grupul Şcolar Industrial Baia de Fier şi Şcoala Generală Nr. 1 Polovragi.

16 mai, data evaluării elevilor de clasa a VI-a

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. În anul şcolar 2011-2012, această evaluare se va desfăşura în ziua de 16 mai 2012. Testele pentru evaluarea elevilor se elaborează de către CNEE, ţinându-se seama de următoarele cerinţe: să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare; să aibă un nivel mediu de dificultate; să permită rezolvarea lor în 90 de minute, în două secvenţe de testare de câte 45 de minute fiecare. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe. Unităţile de învăţământ de la nivelul judeţului Gorj în care se vor desfăşura evaluările pentru clasa a VI-a sunt: Şcoala Generală Cîlnic şi Şcoala Generală „Al. Ştefulescu” Târgu-Jiu.

Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here