Evaluări-pilot în 7 şcoli din Gorj

147

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat pe site-ul instituţiei datele de susţinere a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, precum şi metodologiile care vizează aceste evaluări. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura în perioada 9-22 mai, prin pilotare pe un eşantion de elevi stabilit la nivel naţional, eşantion în care au fost incluse şi şapte unităţi de învăţământ din judeţul Gorj.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, anul acesta evaluările-pilot pentru evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a se vor desfăşura în zilele de 9 şi 10 mai, cele pentru clasa a IV-a pe 15 mai, iar pentru clasa a VI-a pe 22 mai. Aceste evaluări-pilot se vor susţine în 308 unităţi de învăţământ din ţară: câte 86 de şcoli pentru clasele a II-a şi a VI-a, respectiv 136 şcoli pentru clasa a IV-a. Eşantionul a fost realizat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrat în unităţi de învăţământ distincte. Testele care vor fi administrate, precum şi baremele de corectare aferente, sunt elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. La clasa a II-a, acestea conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competenţe de matematică. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: limba română, limba maternă – pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale – şi matematică. Elevii nu vor primi note sau calificative în urma susţinerii acestor evaluări; rezultatele fiecărui test vor contribui la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi vor fi utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar. În ceea ce priveşte evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, aceasta are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi pre-orientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.

7 şcoli din Gorj participă la evaluare
Printre cele peste 300 de unităţi de învăţământ din ţară în care se vor desfăşura aceste evaluări-pilot se numără şi şapte şcoli din judeţul Gorj. Astfel, potrivit listelor publicate de minister, la clasa a II-a vor susţine această evaluare elevii de la Şcoala Generală Ceauru (Băleşti) şi cei de la Şcoala Generală Nr. 1 Rovinari. La clasa a IV-a vor susţinute evaluările elevii de la Şcoala Generală Nr. 1 Albeni, Şcoala Generală Ceplea (Plopşoru) şi cei de la Şcoala Generală Nr. 1 Totea (Licurici). În ceea ce priveşte unităţile de învăţământ de la nivelul judeţului Gorj în care se vor desfăşura evaluările pentru clasa a VI-a, acestea sunt: Şcoala Generală „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu şi Şcoala Generală Drăguţeşti.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here