Evaluarea Națională 2021. Candidații susțin astăzi proba la Limba și literatura română

524

Săptămână plină de emoții pentru absolvenții de gimnaziu. De astăzi se dă startul examenului de Evaluare Națională. Primă probă de care trebuie să treacă elevii este cea la Limba și literatura română.

Accesul candidaților în săli este permis începând de la ora 8:00 până la ora 8:30. Ei trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. În incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecție. ”Sălile sunt pregătite, vom avea grijă să fie aerisite bine înainte de examen; elevii vor fi așezați în sală încât să se păstreze distanța de 1 m între ei, vor purta mască pe timpul examenului și am solicitat conducerii școlilor să găsească resurse pentru a asigura apă elevilor în timpul examenului, dacă este nevoie. Ca și noutate, la intrarea în centrul de examen nu se va mai măsura temperatura”, a anunțat inspectorul școlar general adjunct Marian Staicu. ”Am discutat cu reprezentanții Poliției, Jandarmeriei, Poliției Locale, astfel încât aceștia să poată asigura perimetral liniștea în jurul centrelor de examen, să nu avem evenimente. Totodată, am luat legătura cu Direcția de Sănătate Publică și am primit chiar astăzi cu personalul medical care va asigura asistență medicală în absolut toate centrele de examen, pe toată perioada desfășurării examenului. Am pregătit sistemele de supraveghere audio-video în toate centrele de examen”, a mai precizat acesta.

Cum se va desfășura proba
Examenul va începe la ora 9.00. Elevii vor primi subiectele sub formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare, dacă este cazul. Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute, calculate după cele 15 minute alocate pentru completarea casetei de identificare. La proba de Limba română, un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuței a literei asociate răspunsului considerat corect. Un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect. Sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază. Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. De asemenea, se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu 1 a lucrării elevului eliminat. De asemenea, se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între candidați sau cu exteriorul. Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba în cauză. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 pe lucrarea scrisă.

Trebuie să rămână cel puțin o oră în sală
Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la începerea rezolvării subiectelor. Nu pot însă să părăsească sala examen cu subiectele, având obligația să predea broșura care conține atât subiectele, cât și rezolvarea acestora.

Primele rezultate, afișate pe 29 iunie
Joi, 24 iunie, se va desfășura proba la Matematică. Primele rezultate vor fi afișate marți, 29 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen). Ca și anul trecut, lucrările candidaților din județul nostru nu vor fi corectate în Gorj. ”Lucrările vor fi evaluate într-un alt județ. Vom primi marți, de la Minister, lista cu centrul la care am fost repartizați și vom transporta lucrările pentru a fi evaluate în centrul respectiv, urmând ca și noi, Gorjul, să evaluăm lucrările dintr-un alt județ, care ne va fi repartizat tot marți. Avem organizate două centre de evaluare pentru aceste lucrări, la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, unde vor fi evaluate lucrările la Matematică, și la Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu”, unde vor evalua lucrările la Limba română. Echipajele Jandarmeriei vor monitoriza inclusiv transportul lucrărilor către centrul de evaluare la care vom fi repartizați”, a mai anunțat inspectorul școlar general adjunct Marian Staicu. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 30 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și depun/transmit tot prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 4 iulie. Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/participa la probele de examen pot susţine aceste probe în etapa specială, programată în perioada 5 – 12 iulie, precedată de etapa de înscriere (28 iunie – 2 iulie). Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfășurate în perioada 22 – 25 iunie 2021.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here