„Este mai uşor să previi un incendiu în gospodărie decât să-l stingi”

306

Statisticile de specialitate scot în evidenţă faptul că în ţara noastră cu toate eforturile făcute de structurile ISU şi SVSU incendiile soldate cu pagube materiale şi pierderi de vieţi omenesti se menţin la cote îngrijorătoare.
Apropierea cu paşi repezi a sezonului rece ne face să ne aducem aminte de câteva dintre regulile de bază în prevenirea situaţiilor de urgenţă ce pot apărea, la gospodăriile populaţiei:

Incendiul este un fenomen complex ce se poate transforma uşor într-o catastrofă aducând oamenilor necazuri şi suferinţe. Incendiile au de cele mai multe ori cauze tehnice ori apar ca urmare a unor neglijenţe umane manifestate prin nepăsare sau nu de puţine ori necunoaştere.
Dintre cele mai frecvente cau-ze ale acestor nedorite evenimente putem enumera: focul deschis, instalaţii electrice improvizate sau cu defecţiuni, fumatul în locuri nepermise, coşuri de fum defecte sau necurăţate la timp, jocul copiilor cu focul, acţiuni intenţionate şi altele. Aceste cauze au apărut de regulă într-o serie de împrejurări cum ar fi: distrugerea prin foc a resturilor ori a vegetaţiei uscate sau aprinderea acestora pe timp de vânt, utilizarea în locuinţe sau anexe a făcliilor ori lumânărilor fără a se lua măsuri de prevenire, depozitarea cenuşii cu jăratic nestins în apropierea surselor sau magaziilor, folosirea de afumători în poduri sau magazii, coşuri de fum defecte sau necurăţate la timp, nepreocuparea părinţilor pentru educarea copiilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor ori folosirii de mijloace de încalzire improvizate sau cu defecţiuni.

G2Prevenirea incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti se asigură prin:
– controale ale efectivelor ISU după un program ori în urma sesizărilor
– controale ale structurilor civile SVSU bazate pe componenţa preventivă tot în baza unui grafic ori a sesizărilor din raza lor de competenţă.
– Autocontrolul – metoda cea mai eficientă şi rapidă utilizată cu succes de mai mult timp în Occident.
Un lucru important trebuie reţinut: este mult mai uşor să previi un incendiu decât să-l stingi. O statistică difuzată cu ceva timp în urmă scotea în evidenţă faptul că 1 leu investit în prevenire poate compensa 8 lei cheltuiţi pentru intervenţie sau refacere a locurilor după eventuale poluări ca să nu mai punem la socoteală reparaţiile ori reabilitările obiectivului respectiv.
Iată deci în continuare câteva măsuri pentru prevenirea incendiilor în gospodăriile cetăţeneşti furnizate prin amabilitatea col. ing. Dănuţ Blidea, adjunctul inspectorului şef al I.S.U Gorj.

G3În cadrul gospodăriilor populaţiei se interzice:
– utilizarea aparatelor electrice, cablurilor, întrerupătoarelor şi a dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni ori improvizaţii.
– folosirea chibriturilor, lumânărilor ori a lămpilor cu petrol în apropierea grajdurilor, depozitelor de furaje, magaziilor ori în locuri cu pericol de explozie sau unde sunt produse petroliere.
– folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori furtunuri de cauciuc defecte, sau folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii componentelor instalaţiei de gaze
– păstrarea surselor de foc (chibrituri ,brichete, lumânări) în locuri unde au acces copii.
– depozitarea de lichide sau materiale inflamabile în podurile caselor.
– folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, şoproane ori lângă materiale combustibile.
– nesupravegherea copiilor ori închiderea lor în casă cu sobe, plite sau aparate electrice în funcţiune.
– folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu sârma a fuzibilului calibrat.
– nesupravegherea aparatelor electrice aflate sub tensiune (reşouri, fiare de călcat, radiatoare etc)
Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă achiziţionarea unui stingător portabil în gospodărie.

G7La folosirea sobelor trebuie avut în vedere:
– amplasarea acestora nu trebuie făcuta la mai puţin de 1 m faţă de pereţii de lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor.
– este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumea sau scânduri, dacă înalţimea picioarelor sobei depăşeşte 25 cm vor fi aşezate pe un postament de cărămidă, dacă au mai puţin de 25 cm postamentul va avea grosimea de 20 cm.
– nu este permis a se folosi sobe cu uşi defecte.
– este interzis aprinderea focului cu benzină sau alte lichide inflamabile.
– sobele de cărămidă vor avea în faţa uşilor o tablă metalică 70×50 cm.
– nu este permis a se pune la uscat rufe la mai puţin de 1 m de sobele metalice.
– focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor.
– se va urmări ca sobele să nu se supraîncălzească şi să aprindă obiectele din jurul lor.
Mugurel PETRESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here