Eşalonările la plată, sprijin pentru contribuabilii gorjeni

119

foto-finante-001În vederea sprijinirii contribuabililor aflaţi în dificultate financiară, în anul 2011, au fost adoptate de Guvern o serie de măsuri de sprijinire a contribuabililor aflaţi în dificultate financiară şi anume O.U.G nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi O.G. nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, contribuabilii gorjeni, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare, au posibilitatea să solicite, pentru o perioadă de cel mult cinci ani, eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen şi administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. “Până la data de 31 decembrie 2011, la nivelul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj, au fost depuse un număr de 94 cereri de eşalonare pentru creanţe bugetare în valoare de 13.493.181 lei. Din totalul de 94 cereri, un număr de 58 cereri au fost aprobate pentru o valoare a creanţelor în sumă de 10.804.795 lei, alte 25 cereri au fost respinse pentru o valoare a creanţelor în valoare de 2.297.030 lei, iar 11 cereri pentru o valoare totală a creanţelor de 391.356 lei sunt în curs de soluţionare”, a declarat Ion Cupă, directorul DGFP Gorj. De asemenea, la 31 decembrie 2011, din totalul de 58 eşalonări aprobate, un număr de 42 de eşalonări sunt în derulare pentru creanţe în valoare de 8.027.582 lei, o eşalonare a fost finalizată pentru creanţe în sumă de 2.802 lei, iar alte 15 eşalonări au fost pierdute pentru o valoare totală a creanţelor de 2.774.411 lei.

157 de beneficiari ai O.G. nr.30

Prin O.G. nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, contribuabilii au fost încurajaţi să plătească voluntar obligaţiile fiscale restante la data de 31.08.2012, prin anularea penalităţilor de întârziere aferente acestora cu condiţia plăţii voluntare a principalului şi dobânzilor până la 31.12.2011 sau prin reducerea cu 50% a penalităţilor în cazul plăţii principalului şi dobânzii aferente până la 30.06.2012. Măsura se aplică şi pentru un procent de 50% din majorările de întârziere corespunzător componentei de penalitate din conţinutul majorării de întârziere. Astfel, potrivit conducerii instituţiei, la nivelul DGFP Gorj, în cursul anului 2011, au beneficiat de prevederile O.G. nr.30/2011 un număr de 157 contribuabili din judeţul nostru care şi-au achitat obligaţiile restante la data de 31.08.2011, beneficiind de scutirea la plată în procent de 100% a penalităţilor de întârziere în sumă totală de 180.018 lei.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here