ERORI PRIVIND ORTOEPIA ŞI ORTOGRAFIA UNOR NUMERALE

10758
Adeseori, se comit grave erori în rostirea şi în scrierea unor numerale, din partea unor vorbitori, fie ei şi titraţi, din mass-media sau din rândul politicienilor şi al parlamentarilor care apar, în repetate rânduri, pe micul ecran. Este necesară o mai mare atenţie în rostirea şi în scrierea următoarelor numerale cardinale: şase (nu şease), şapte (nu şeapte), paisprezece (nu patrusprezece sau paişpe), şaisprezece (nu şasesprezece sau şaişpe), şaptesprezece (nu şaptisprezece, şapteşpe sau şaptişpe), optsprezece (nu optâsprezece, optisprezece, optâşpe sau optişpe), nouăsprezece (nu noosprezece sau nooşpe), cincizeci (nu cinzeci), şaizeci (nu şasezeci).

Greşeli se fac şi în cazul numeralelor cardinale colective. Numeralele amândoi, amândouă au la genitiv şi dativ formele: amânduror (antepus), amândurora (postpus), nu amândoror sau amândorora.
Corecte sunt formele: câteşitrei, câteşitrele.
În exprimarea datei, pentru 2 şi numeralele compuse 12, 22, forma corectă, literară, este cea de feminin: două martie, mai, iunie etc. (nu doi martie, mai iunie), douăsprezece martie, douăzeci şi două martie (nu doisprezece, douăzeci şi doi martie).
Pentru prima zi a lunii se foloseşte numeralul ordinal întâi, iar toate celelalte zile ale lunii sunt desemnate prin numerale cardinale: unsprezece martie, cinci mai, treizeci şi unu iulie. Observăm că la numeralul cardinal compus cu unu, se foloseşte forma de masculin: treizeci şi unu (nu treizeci şi una) decembrie.
La fel, pentru exprimarea orei, formele literare corecte sunt: ora (orele) douăzeci şi unu, ora (orele) două, ora (orele) douăsprezece, ora (orele) douăzeci şi două (nu doisprezece, doi, douăzeci şi doi).
Numerale ordinale: al patrulea (nu al patrălea sau al patrilea), al cincilea (nu al cincelea), a cincea (nu a cincia), al optulea (nu al optălea, al optâlea, al optelea sau al optilea), al nouălea (nu al noulea, al noălea), al zecelea (nu al zecilea), al doisprezecelea (nu al douăsprezecelea), a douăsprezecea (nu a doisprezecea), al douăzecilea (nu al douăzecelea), al cincizecilea (nu al cinzecelea).
Alte numerale ordinale (formele corecte): al o sutălea, a o suta, al o sută unulea, al două sutelea, a doua sută, al o mielea, a o mia, al o mie unulea, al două miilea, a două mia, al un milionulea, a milioana, al două milioanelea, a două milioana, al unu miliardulea, a miliarda, al două miliardelea, a două miliarda, etc.
Trebuie să avem în vedere şi scrierea corectă a numeralului adverbial o dată.
Este format din două cuvinte: numeralul cardinal o (una) şi substantivul dată, spre deosebire de adverbul odată, exprimat printr-un singur cuvânt.
Numeralul adverbial o dată înseamnă o singură dată şi se referă la acţiuni ce se repetă, de aceea apare în enunţuri în care sunt şi alte numerale adverbiale.
Exemplu: O dată, de două ori, de zece ori, de nenumărate ori, am urcat pe dealul Bujoru. Când este adverb, are sensurile de: odinioară, cândva, deodată, îndată: „A fost odată ca-n poveşti”.
Când aproximaţia este exprimată prin alăturarea a două numerale cardinale, fără conjuncţie între ele, numeralele se scriu legate prin cratima: unu-doi, trei-patru, o sută-două.
Exemplu: Autostrada va fi dată în folosinţă în cinci-şase ani.
Se dau enunţurile: Cei cinci sute de lei au fost cheltuiţi. Cele cinci sute de lei au fost cheltuite. Se pune întrebarea: Care dintre ele este corect? Răspunsul: ambele. Incorect ar fi enunţul: Cele cinci sute de lei au fost cheltuiţi.
Corecte sunt sintagmele: nevastă de-al doilea (nu de-a doua), celei de-a zecea zile (nu zi), celei de-a cincizecea aniversări (nu aniversare).
Prof. Constantin E. Ungureanu, Ţicleni

1 COMENTARIU

Dă-i un răspuns lui football shirts sale Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here