Erori privind folosirea unor neologisme, în comunicarea orală şi scrisă

1945
Trebuie să atragem atenţia că există, din nefericire, multe neologisme utilizate, în exprimare, cu sensuri sau cu forme greşite. Eroarea pleacă de la asemănarea acestora, privind învelişul sonor cu alte cuvinte cunoscute şi întâlnite în comunicarea de toate zilele.

Enumerăm câteva şi explicaţiile necesare:
Fortuit – cu sensurile: venit pe neaşteptate, neprevăzut, întâmplător, inopinat (lat. ,,fortuitus”, fr. ,,fortuit”). Este greşit întrebuinţat cu sensurile: întărit, forţat.
Probabil că vorbitorul respectiv, care comite eroarea, are în vedere cuvântul fort – fortificaţie, întăritură.
Lucrativ – care aduce câştig, profitabil, rentabil, folositor (din lat. “lucrativus”, fr. “lucratif”).
Confuzia îşi are izvorul în verbul “a lucra” (lat. lucubrare ) şi derivatele acestuia: , “lucrare”, “lucrat”, “lucrător”, “lucrătură”, “lucru” (derivat regresiv), “lucruşor”.
Inextricabil (lat. “inextricabilis”, fr. “inextricable”) – foarte încurcat şi complicat; de neînţeles, de nelămurit. E uşor de înţeles că greşeala provine din confuzia cu verbul “a strica” ce îşi are originea în cuvântul latinesc “extricare”.
De aceea, este folosit greşit cu sensul “de nestricat”, ,,care nu poate fi stricat”.
Salutar – folositor sănătăţii; vieţii; salvator; care este potrivit, adecvat într-o anumită împrejurare (lat. “salutares”, fr. ,”salutaire”). Acest neologism este greşit trebuinţat cu sensul ,”care merită să fie salutat, primit cu bucurie, cu entuziasm, pentru o anumită idee”.
Specios – cuvânt livresc cu sensurile: care are doar aparenţe favorabile, plăcute, amăgitor, înşelător (lat. “speciosus”, fr. “specieux”).
Este greşit folosit cu sensul “special” (lat. “specialis”,fr. “special”)
Summum – punctul sau gradul cel mai înalt la care se poate ajunge; punct maxim, extremitate; culme care nu poate fi depăşită (lat. “summum”).
Este neologismul cel mai des folosit, cu sensul eronat de “sumă”, “total”. Eroarea este evidentă.
Alte neologisme sunt pronunţate şi scrise incorect. Trebuie să spunem şi să scriem astfel: areopag (nu “aeropag”), anticameră (nu “antecameră”), bancnotă (nu “bacnotă”), decrepitudine (nu “decreptitudine”), itinerar (nu “intinerar”), jurisconsult (nu “juristconsult”), paliativ (nu “paleativ”), prerie (nu “preerie”), repercusiune (nu “repercursiune”), solitudine (nu “solititudine”)
Prof. C.E. UNGUREANU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here