Emoţii pentru absolvenţii claselor a VIII-a

138

1Începând de astăzi, elevii claselor a VIII-a trec prin primul examen important din viaţa lor: Evaluarea Naţională. Primul examen va fi susţinut la limba şi literatura română, astăzi, 20 iunie, iar miercuri absolvenţii se vor lupta cu cifrele la proba de matematică. Rezultatele parţiale vor fi afişate pe 24 iunie, ier cele finale pe 27. După data de 12 iulie se va începe repartizarea computerizată.

Mari emoţii pentru absolvenţii claselor a VIII-a din judeţul Gorj. După ce colegii lor mai mari au intrat în febra bacalaureatului, este rândul celor mici să susţină examene. Anul acesta sunt doar două probe la Evaluarea Naţională (spre deosebire de anii precedenţi când se susţineau trei probe obligatorii), respectiv Limba şi literatura română şi Matematică. Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, ţinând seama de următoarele cerinţe: să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională, să aibă un nivel mediu de dificultate şi să permită rezolvarea lor în 120 de minute. Elevii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase.

Primul examen, la Limba română

Prima probă pe care o vor avea de trecut elevii claselor a VIII-a din judeţul Gorj, este cea de Limba şi literatura română. Testarea va începe la ora 09:00 şi durează două ore, timp în care elevii gorjeni vor avea de rezolvat subiecte din toată materia studiată în cei patru ani de gimnaziu. Conform metodologiei, fiecare elev va susţine acest examen în propria şcoală. După finalizarea probei, lucrările vor fi trimise către centrele zonale de evaluare naţională. În cazul în care un elev va fi prins cu copiuţe, lucrarea va fi anulată, iar el eliminat din examen. Următoarea probă pe care o vor susţine elevii va fi cea de Limba şi literatura maternă, programată pentru 21 iunie, la care vor participa doar elevii care au studiat în generală limba maternă. Iar pe 22 iunie, miercuri, elevii vor susţine proba la matematică. Rezultatele iniţiale vor fi afişate pe 24 iunie, iar cele finale, după corectarea contestaţiilor, pe 27 iunie. Cum probele scrise vor începe la ora 09:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 08:30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.

Admiterea computerizată, din 12 iulie

După ce se vor termina de susţinut probele şi se vor afişa rezultatele, secretariatele şcolilor din Gorj vor completa fişele de înscriere cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a şi în final, cu mediile de admitere. Apoi, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial va fi afişată lista candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. În data de 29 iunie va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a. Media de admitere se calculează ca medie aritmetică între media generală la examenul de evaluare naţională şi media generală de absolvire a claselor V-VIII. Prima etapă a admiterii va avea loc pe 12 iulie când se va realiza repartizarea computerizată a absolvenţilor gorjeni de clasa a VIII-a.

Reguli extrem de stricte

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii gorjeni care vor susţine examenele la Evaluarea Naţională trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina Matematică, gorjenii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul, iar colile folosite vor fi numai cele date de către asistenţii supraveghetori. Conform metodologiei Evaluării Naţionale, elevii care doresc să corecteze o greşeală vor tăia fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii elevi, din diferite motive (corectări numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere) doresc să-şi transcrie lucrarea, o pot face dar fără să depăşească timpul stabilit. Colile folosite iniţial se anulează pe loc. Elevilor gorjeni le este interzis să intre în clasă cu orice fel de lucrări care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. În caz contrar, elevul este eliminat din examen. Evaluarea lucrărilor se realizează de către profesori selecţionaţi din alte unităţi şcolare decât cele din care provin candidaţii.

Ana-Maria Catalinoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here