Elevii vor avea drept de vot în consiliul de administraţie al şcolii

258

Veşti bune pentru elevi. Potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice publicat, luni, în Monitorul Oficial, începând cu anul şcolar 2015-2016, ei vor avea un reprezentat cu drept de vot în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Reprezentantul elevilor va lua locul unei persoane din rândul părinţilor în consiliul de administraţie al şcolii şi va avea drept de vot. Pentru a putea însă face parte din consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, reprezentantul elevilor va trebui să aibă minim 18 ani împliniţi şi să fi fost ales prin vot secret de toţi copiii din şcoala respectivă. Alegerile vor fi organizate de către consiliile elevilor, în baza unei proceduri elaborate de Consiliul Naţional al Elevilor, alături de asociaţiile reprezentative ale elevilor, şi aprobată ulterior de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. În cazul în care reprezentantul elevilor nu a împlinit vârsta de 18 ani, acesta va avea statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie. “Reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, participă cu drept de vot la toate şedinţele consiliului de administraţie. În situaţiile în care la nivelul unităţii de învăţământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie, fiind convocat obligatoriu de preşedintele consiliului de administraţie la şedinţele în care se dezbat problematici privind elevi”, se precizează în ordinul emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Conform reglementărilor, consiliul de administrație al școlii poate avea șapte, nouă sau 13 membri. În prezent, în primele două situații, părinții au rezervate două locuri, iar într-un consiliu de 13 membri — trei locuri.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here