Elevii şi studenţii îngroaşă rândul şomerilor

143

Doar 18 elevi gorjeni au intrat în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă(AJOFM) Gorj. Nici absolvenţii de facultate nu se lasă mai prejos, în aceeaşi evidenţă s-au înregistrat 29 de persoane. Pentru a primii indemnizaţie de şomaj persoanele trebuie să parcurgă câţiva paşi printre care depunerea dosarului la AJOFM Gorj.

O parte dintre elevii care au picat anul acesta examenul de Bacalaureat au început să se pregătească pentru a doua sesiune prin meditaţii sau studiu individual. Alţii au optat pentru cea de-a doua variantă, să îşi găsească un loc de muncă. În caz contrar, cum locurile de muncă se găsesc cu dificultate, ei vor ajunge să îngroaşe rândul şomerilor, şi aşa mulţi la număr. Anul acesta 18 gorjeni s-au înregistrat în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj. “Dintre aceste 18 persoane, 17 au terminat un liceu de specialitate iar o persoană a terminat liceul teoretic. Trei dintre aceşti elevi care au fost înregistraţi de AJOFM Gorj au reuşit să fie încadraţi în muncă”, a declarat Ana-Maria Niculescu, purtătorul de cuvânt la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj. Absolvenţii de facultate din Gorj au depus şi ei dosarul la AJOFM Gorj într-un număr de 29 de persoane, din care 8 cu studii superioare, 3 dintre ei nu şi-au dat examenul de licenţă şi 11 sunt cu licenţa dată. Înregistrarea absolvenţilor se va realiza la sediul AJOFM Gorj fiind necesare următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; adeverinţă medicală cu menţiunea ,,apt pentru muncă’’, actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi copie. Dacă într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii, nu au reuşit să se încadreze în muncă absolvenţii pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj, conform legii în condiţiile în care: nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului; nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indicatorul social de referinţă, în vigoare în luna pentru care se face dovadă. Se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în 60 de zile de la data absolvirii s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă.

Absolvenţii pot beneficia de prime de încadrare
Absolvenţii cu vârsta de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază,din bugetul asigurărilor pentru şomaj de o primă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maxim 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Stimularea mobilităţii forţei de muncă
Prima de instalare, neimpozabilă, egală cu de şapte ori nivelul indicatorului social de referinţă, în vigoare la data instalării se acordă persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţii de şomaj se încadrează, cu program normal de lucru, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul. Prima de încadrare, neimpozabilă egală cu de două ori nivelul indicatorului social de referinţă, în vigoare la data acordării se acordă persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţii de şomaj se încadrează, cu program normal de lucru, pentru perioada de cel puţin 12 luni, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here