Elevii Şcolii Gimnaziale Bumbeşti-Jiu participă la „Picături de lumină”

554

Concursul Judeţean „Picături de lumină” atrage din ce în ce mai multe unităţi şcolare. Şcoala Gimnazială Bumbeşti-Jiu, situată în centrul civic al oraşului Bumbeşti-Jiu, s-a alăturat participantelor la concurs. Aceasta este o unitate de învăţământ care, de-a lungul timpului, a dat societăţii mai mulţi oameni de valoare: profesori, medici, ingineri, oameni de cultură.

Şcoala Gimnazială Bumbeşti-Jiu a luat fiinţă în anul 1841, iar ulterior s-a dezvoltat sub îndrumarea renumitului învăţător Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti, construind împreună cu locuitorii o şcoală care a funcţionat până în anul 1945. În acel an s-a construit o şcoală cu 5 săli în Bumbeşti-sat. Clădirea principală a Şcolii Generale Nr.1 Bumbeşti-Jiu s-a construit în anul 1961 şi a funcţionat ca şcoală medie până în anul 1972, an în care a luat fiinţă Liceul Sadu. „De-a lungul timpului şcoala bumbeşteană a dat societăţii mulţi oameni de valoare: profesori, medici, ingineri, oameni de cultură”, confirmă conducerea unităţii.

Şcoala Gimnazială Bumbeşti-Jiu, în prezent
În prezent Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Bumbeşti-Jiu funcţionează cu 4 clădiri, o sala de sport, şi o bază sportivă. Este o unitate de învăţământ de stat modernă, reabilitată în ultimii patru ani.  Şcoala dispune de clase spaţioase şi prietenoase, de aparatură modernă, de cabinete şi laboratoare de specialitate.
Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice cu o bogată experienţă didactică şi cu rezultate deosebite la clasă şi în cadrul concursurilor şcolare locale, judeţene şi naţionale. Unitatea dispune de cabinete de logopedie, psihologie, învăţător de sprijin şi un Centru de documentare şi informare modern.  „La Şcoala Gimnazială  Nr.1 Bumbeşti-Jiu îşi desfăşoară activitatea 13 învăţători şi 31 de profesori. Marea majoritate a cadrelor didactice au gradul didactic I – 29 de cadre, 8 au gradul didactic II şi 7 cadre didactice au definitivarea în învăţământ. Dintre aceştia 43 sunt cadre didactice titulare.  În prezent cadrele didactice din unitatea noastră sunt calificate în proporţie de 100%. În şcoală există 4 posturi cu personal didactic auxiliar, 4 posturi de îngrijitoare şi 1 post muncitor întreţinere, un post de fochist şi un paznic. Un număr de 672 elevi frecventează cursurile claselor I – VIII, număr ce este în scădere în următorii ani”, menţionează reprezentanţii şcolii.

„Picături de lumină”, la a V- a ediţie
Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Bumbeşti-Jiu participă la ediţia din acest an a concursului „Picături de lumină”, alături de unităţi din localităţi precum: Motru, Bălăneşti, Dăneşti. Concursul judeţean „Picături de Lumină” a debutat în semestrul I – 2009 printr-un Concurs Pilot şi se desfăşoară  în fiecare an şcolar.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a iniţiat Concursul Judeţean „Picături de Lumină” pentru a promova spiritul legii 272/2004. Deşi principiile care guvernează drepturile copilului sunt clare, noua legislaţie privind drepturile copilului este complexă, iar aplicarea ei presupune un înalt grad de cooperare între diferitele grupuri profesionale: cadrele medicale, cadrele didactice, preoţii, poliţia, magistraţii şi asistenţii sociali. Concursul Judeţean „Picături de Lumină” este un concurs de responsabilitate socială, dedicat şcolilor care doresc să se implice în programe de educaţie privind drepturile copiilor.
Concursul, dincolo de premii, oferă posibilitatea implicării şcolii în procesul de cunoaştere şi soluţionare a problemelor privind promovarea şi respectarea drepturilor copiilor, alături de partenerii instituţionali locali. Premiile ediţiei a V-a vor fi oferite de Card Blue.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here