Elevii pasionați de istorie, invitați la concurs

566

Societatea de Științe Istorice din România, filiala Iași, în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, organizează în data de 20 mai 2021 concursul on-line ,,Historia Magistra Vitae”, dedicat elevilor pasionați de istorie din clasele V-XII/XIII. Profesorii coordonatori sunt invitați să desfășoare o etapă preparatorie, după modelele publicate pe site-ul concursului, apoi să înscrie elevii pe platformă, până pe data de 11 mai 2021.

Concursul își propune să ofere elevilor capabili de performanță oportunitatea de a-și evalua cunoștințele și deprinderile de muncă intelectuală, atât în manieră clasică, prin intermediul unei lucrări scrise, cât și prin utilizarea unor metode moderne, activ-participative, ce presupun și o abordare interdisciplinară. ,,Apreciem că, în acest context pandemic, prin activitatea competițională propusă, le oferim elevilor prilejul de a-și etala cunoștințele și abilitățile din domeniul istoriei și în alte contexte, nu doar în activitatea curentă din cadrul orelor. De asemenea, dorim să reunim într-o comunitate virtuală pe toți cei pasionați de această nobilă știință, să ne cunoaștem și să împărtășim din erudiția, interesele și preocupările noastre”, au anunțat organizatorii. Competiția va avea două etape. Prima etapă, locală, se va desfășura online, fiind organizată de profesorii de istorie din fiecare unitate școlară participantă, pe platforma utilizată pentru învățarea online. Data organizării concursului este la alegerea unității școlare, iar subiectele sunt reprezentate de modelele postate pe acest site pentru fiecare nivel de studiu sau pot fi create de fiecare profesor în parte. Sunt declarați calificați pentru etapa următoare elevii care au obținut cel puțin 60% din punctaj. Profesorii organizatori au obligația de a înscrie pe platforma concursului elevii calificați pentru următoarea etapă a concursului. Data limită de înscriere este marți, 11 mai 2021, ora 16.00. Etapa finală/interjudețeană se va desfășura pe 20 mai, la ora 17:00, în sistem online, cu supraveghere video directă de către membrii comisiei desemnați de SSIR, filiala Iași. ,,Participanții trebuie să dețină un calculator cu conexiune la internet, telefon pentru preluarea de imagini și foi albe A4 pentru scrierea itemilor subiectivi (de redactare). Cu două zile înainte de concurs, elevii vor primi pe mail invitația de a intra în clasa virtuală, precum și linkul de meet. În ziua și ora concursului, elevii vor accesa subiectele din clasa virtuală și vor rezolva în timpul alocat. Pentru subiectul trei vor încărca din telefonul mobil imaginea de tip JPG cu rezolvarea direct în google forms. Subiectele sunt elaborate de o comisie desemnată de S.S.I.R., cu respectarea tematicii de concurs. Ele vor conține două tipuri de itemi obiectivi și semi-obiectivi. Itemi obiectivi vor fi rezolvați prin completarea câmpurilor dintr-un formular de tip Google Forms, însumând 60% din punctajul total, cu respectarea timpului alocat pentru rezolvarea și trimiterea formularului. Itemii subiectivi, de tip eseu structurat, vor fi redactați pe o foaie albă A4, cu numele și prenumele elevului. După finalizarea lucrării, aceasta va fi fotografiată și inserată în același tip de formular Google Forms, cu încadrarea în timpul alocat”, se precizează în regulamentul concursului. Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare nivel de studiu în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, după cum urmează: peste 90 de puncte premiul I, peste 85 de puncte premiul al II-lea, peste 80 de puncte premiul al III-lea, peste 70 de puncte mențiuni. Obiectivele concursului sunt: stimularea interesului pentru studiul istoriei la elevi; dezvoltarea capacităților de sinteză, analiză, gândire critică; formarea capacității de abordare inter- și trans-disciplinară; încurajarea spiritului de competiție; cultivarea unei atitudini democratice, tolerante și responsabile; valorificarea competențelor digitale ale elevilor în învățarea istoriei. Toate detaliile referitoare la organizarea concursului (programă, modele de subiecte, regulament, modalitatea de înscriere, de desfășurare și evaluare) se regăsesc pe site-ul: https://sites.google.com/colegiul-economic.ro/historia-magistra-vitaeconcurs/regulament/
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here