Elevii majori nu trebuie să ceară adeverinţe de asigurat de la CJAS

206

Datorită unui protocol încheiat între Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, ca toţi elevii cuprinşi într-o formă de învăţământ preuniversitar din judeţul Gorj, cu vârsta mai mare de 18 ani sau care vor împlini 18 ani până la sfârşitul anului şcolar 2012-2013, şi care nu obţin alte venituri, vor fi trecuţi automat de către CJAS Gorj ca fiind asiguraţi pe categoria 7 „elevi, studenţi, ucenici până la vârsta de 26 ani, dacă nu realizează alte venituri”. Prin urmare, aceşti elevi nu vor mai fi nevoiţi să meargă la sediul Casei de Asigurări de Sănătate pentru obţinerea unei adeverinţe de asigurat, fiind suficient ca ei să se prezinte la furnizorii de servicii medicale cu o adeverinţă de elev, iar furnizorii să verifice dacă se regăsesc în aplicaţia online instalată pe site-ul CNAS.

Calitatea de asigurat a unui cetăţean poate fi verificată online, doar cu CNP-ul persoanei. Şi pentru elevi este valabil acest lucru, ei nemaifiind nevoiţi să meargă la sediul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj. Totul se datorează unui protocol încheiat între Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, ca toţi elevii cuprinşi într-o formă de învăţământ preuniversitar din judeţul Gorj, cu vârsta mai mare de 18 ani sau care vor împlini 18 ani până la sfârşitul anului şcolar 2012-2013, şi care nu obţin alte venituri, vor fi trecuţi automat de către CJAS Gorj ca fiind asiguraţi pe categoria 7 „elevi, studenţi, ucenici până la vârsta de 26 ani, dacă nu realizează alte venituri”. Astfel, începând din 22 octombrie 2012, elevii cuprinşi într-o formă de învăţământ preuniversitar din judeţul Gorj, cu vârsta mai mare de 18 ani sau care vor împlini 18 ani până la sfârşitul anului şcolar 2012-2013, şi care nu obţin venituri, nu trebuie să se mai prezinte la CJAS Gorj pentru obţinerea unei adeverinţe de asigurat, acestora fiindu-le operată calitatea de asigurat de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. Pentru această categorie de asiguraţi este suficient să se prezinte la furnizorii de servicii medicale cu o adeverinţă de elev, iar furnizorii să verifice dacă se regăsesc în aplicaţia instalată pe site-ul CNAS.

Actul medical nu poate fi condiţionat de adeverinţa de asigurat
Dovada calităţii de asigurat, până la obţinerea adeverinţei de asigurat, se face prin accesarea de către furnizorii de servicii medicale, aflaţi în relaţie contractuală cu CJAS Gorj, a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS. În cazul în care persoana care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, CM excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogării aplicaţiei menţionate apare asigurată, nu mai este obligată să se prezinte la CJAS pentru obţinerea unei adeverinţei de asigurat sau pentru vizarea adeverinţei de salariat. „Atragem atenţia furnizorilor de servicii medicale că nu pot condiţiona efectuarea actului medical de existenţa adeverinţei de asigurat eliberate de CJAS Gorj în condiţiile în care persoana respectivă apare ca asigurată în momentul accesării aplicaţiei instalate pe site-ul CNAS”, precizează Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here