Elevii își aleg reprezentanții în consiliile de administrație ale școlilor

250

Luna aceasta, elevii trebuie să-și aleagă reprezentanții în consiliile de administrație ale unităților de învățământ. Potrivit calendarului anunțat de Consiliul Național al Elevilor, campania electorală se va desfășura în perioada 15 – 20 septembrie, iar alegerile în zilele de 21 și 22 septembrie.

Conform prevederilor metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, elevii care doresc să candideze pentru a fi desemnați ca reprezentanți ai elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ trebuie să aibă, la data alegerilor, vârsta de 18 ani împliniți. Nu pot fi aleși, ca reprezentanți ai elevilor, elevii care au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnați ca membri în același consiliu de administrație sau au primit sancțiuni disciplinare în ultimii trei ani. Este interzisă implicarea cadrelor didactice sau a conducerii unității de învățământ în desemnarea unui candidat, în susținerea unuia sau mai multor candidați, înainte sau în perioada alegerilor, sau în desemnarea reprezentantului elevilor, sub sancțiunea anulării procesului electoral.

14291901_1193244957402973_7730482145001120218_nMai sunt interzise: distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor- program afişate, a afişelor ori anunţurilor elaborate de către membrii comisiei, implicarea membrilor comisiei în campania electorală și purtarea, pe durata votării, de către membrii comisiei, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală, împiedicarea, prin orice mijloace, a exercitării dreptului de a alege sau de a fi ales, precum și fraudarea alegerilor. În situaţiile în care la nivelul unităţii de învăţământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie. Alegerile pentru reprezentantul elevilor sunt organizate de către consiliul elevilor din respectiva unitate de învăţământ. În cazul în care reprezentantul elevilor își pierde calitatea de membru în consiliul de administrație în timpul anului școlar, de drept sau prin revocare, adunarea generală a consiliului elevilor va organiza alegeri pentru alegerea unui nou reprezentant.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here