Elevii gorjeni se întrec în creații literare și reviste școlare

354
B5BYW1 Young person writing

Luna aceasta se va desfășura etapa județeană a concursului ”Tinere Condeie”, dar și cea a Concursului Național de Reviste Școlare. Pentru ambele competiții, înscrierile vor avea loc în perioada 24 – 26 aprilie.

Concursul ”Tinere Condeie” se adresează tuturor elevilor iubitori de literatură din clasele VII-XII (XIII), membri ai cenaclurilor din şcoli generale, licee, palate şi cluburi ale copiilor, și se desfășoară pe patru secțiuni literare: poezie, proză, dramaturgie, eseistică. Pentru prima secțiune sunt obligatorii 5-10 creații lirice sau epice, iar pentru cea de-a doua 3 schiţe de 1 – 3 pagini, o nuvelă de maximum 10 pagini sau un fragment de maximum 10 pagini de roman (însoţit de o succintă povestire a întregii acţiuni), 2 – 3 file jurnal – reportaj. La secțiunea ”dramaturgie” se poate participa cu o scenetă, o piesă scurtă de teatru sau 2-3 scene dintr-o creație dramatică mai amplă, însoţite de o scurtă rezumare a acţiunii întregii piese, iar la secțiunea ”eseistică” cu 2-3 eseuri cu opinii personale (max. 4 pagini/eseu). La Concursul Național de Reviste Școlare pot participa reviste magazin (caleidoscop), oglindind complex întreaga activitate a clasei/a unității de îmvățământ, constituind şi un bogat documentar în toate sferele educaţiei, culturii şi cercetării (inclusiv cele realizate în cadrul proiectelor educative europene), reviste în limbi străine sau reviste de nișă dedicate unor subiecte sau discipline bine circumscrise: reviste beletristice, ştiinţifice (de matematică, fizică, biologie, chimie, geografie, ecologie, informatică), tehnice, de cultură artistică, ştiinţifico-fantastice, umoristice, de atitudine. Din punct de vedere al formei de prezentare, revistele pot fi: foi volante (minimum 8 pagini + copertă) cu un conţinut variat şi cu apariţii lunare, ziare, în format mare sau mic, reviste (minimum 24 de pagini + copertă) în format mic sau mare (număr trimestrial/anual, semestrial/anual). Publicațiile pot avea și un format electronic (site/blog), care va fi evaluat în relație cu revista. Pentru ca revistele să poată fi acceptate la concurs, unitățile de învățământ trebuie să prezinte minimum 2 numere apărute în anul școlar respectiv şi un exemplar din numerele festive, dacă au apărut în anul școlar curent.

Jurizarea, pe 27 aprilie
În cazul ambelor concursuri, depunerea materialelor la Inspectoratul Școlar Județean Gorj se va face în perioada 24 – 26 aprilie, urmând ca jurizarea să aibă loc în cursul zilei de 27 aprilie. În cazul concursului ”Tinere Condeie”, lucrările care vor primi premiile I, II, III pentru fiecare secţiune literară (maximum 20 elevi/județ), însoţite de un tabel care să conțină numele și prenumele elevilor, clasa, unitatea școlară și numele și prenumele profesorului coordonator, vor fi expediate până la data de 10 mai la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, Direcţia Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, cu specificația „Concursul național Tinere Condeie”. Etapa națională se va desfășura în perioada mai – iunie. Juriul național, format din 5 scriitori de notorietate şi cu experienţă în acest domeniu, recomandați de preşedintele Uniunii Scriitorilor, va analiza, selecţiona, evalua și premia lucrările, până la finalul lunii mai. Criteriile de evaluare sunt: sensibilitate, inventivitate creativă, autenticitate, originalitate, acuratețe gramaticală și stilistică. Vor fi desemnați 80 de laureați în fiecare an (25 din şcolile gimnaziale şi 55 din unități cu învățământ liceal) cu precizarea secţiunii la care a participat fiecare (pentru poezie, proză, dramaturgie, eseistică). Din cei 80 de laureați, va fi selectat un număr de 40 – 50 de elevi care vor participa la tabăra de vară „Tinere condeie”. În cadrul acestei tabere vor avea loc ateliere de creație și lectură, întâlniri cu scriitori și poeți consacrați, schimb de experiență etc. La etapa națională participă elevii calificați în urma etapei județene, precum și elevii cu activitate publicistică remarcabilă (minimum 2 volume/romane publicate). Din totalul celor 80 de laureați, maximum 10 pot fi selectați din această categorie. Până la data de 1 iunie preşedintele juriului va prezenta direcției de specialitate din MECTS procesul verbal şi lista celor 80 de laureaţi, iar până la finalul anului școlar direcția de specialitate din MECTS va comunica inspectoratelor școlare numele laureaților și numele elevilor selectați pentru a participa la tabără. În cazul Concursului Național de Reviste Școlare, în urma etapei județene vor fi selectate maxim 10 reviste, ce vor fi trimise, până cel târziu la 10 mai a.c., la Palatul Naţional al Copiilor, pentru etapa naţională. Juriul naţional al Concursului Revistelor Şcolare va analiza şi selecţiona revistele, în perioada 20 mai – 5 iunie, stabilind un număr de 80 reviste laureate (40 ale şcolilor gimnaziale, 40 ale liceelor/școlilor profesionale din toată ţara). O parte dintre acestea, în funcţie de bugetul alocat şi de punctajul obţinut, vor avea reprezentanţi la faza finală a concursului, înscrisă în Calendarul Activităților Educative al Ministerului Educaţiei Nationale. Pentru mai multă obiectivitate în aprecierea publicaţiilor, juriile tuturor etapelor de concurs vor aplica câteva criterii elementare de selecţie, privind conţinutul şi tehnoredactarea revistelor intrate în concurs: adecvarea problematicii la interesele, preocupările şi nevoile grupului receptor, oferta conţinutului revistei pentru cunoaşterea istoricului, tradiţiei, iniţiativelor şi acţiunilor care definesc specificul şi personalitatea şcolii respective, modul atractiv, ingenios, original de tratare a subiectelor, valoarea instructiv – educativă a conţinutului, limbajul adecvat vârstei, dar situat în limitele obligatorii ale clarităţii, decenţei, corectitudinii gramaticale şi exigenţei stilistice, care atrag pe cititor şi-l determină să găsească în revistă nu numai o sursă de amuzament, dar şi de informare şi formare a sufletului şi a caracterului, estetica şi ingeniozitatea prezentării grafice, inventivitatea şi originalitatea tehnoredactării, apariţia ritmică, abordarea tradiţiilor zonei, mediatizarea experimentelor naţionale, a personalităţilor locale, cu implicare naţională în istoria şi cultura ţării, impactul revistei şcolare în viaţa şi activitatea copiilor de vârstă şcolară, cultivarea parteneriatului şcolar, reflectarea problematicii abordate de revistă în media locală şi naţională, dimensiunea europeană a conţinutului revistelor şi mesajul intercultural al acestora.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here