Elevii gorjeni încep astăzi un nou semestru

295

De astăzi, elevii și preșcolarii din Gorj s-au întors la școală pentru un nou semestru de cursuri. Următoarea vacanță este planificată în luna aprilie, după Paști.

Cursurile celui de-al doilea semestru al anului școlar 2016-2017 au început, astăzi, după o săptămână în care elevii au stat acasă, în vacanța intersemestrială (4 – 12 februarie). Următoarea vacanță, cea de primăvară, este programată între 19 și 30 aprilie. Practic, elevii vor fi liberi din 14 aprilie după finalizarea cursurilor, având în vedere că 17 aprilie, a doua zi de Paști, este nelucrătoare, iar pe 18 aprilie, conform contractului colectiv de muncă, dascălii au liber. În ceea ce privește programul național ”Școala Altfel”, în unitățile de învățământ care nu au optat pentru intervalul 21 noiembrie – 2 decembrie 2016 (învăţământul preşcolar şi primar) sau 17 octombrie – 2 decembrie 2016 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal), acesta se va desfășura fie în perioada 27 februarie – 31 martie 2017, fie în segmentul 15 mai – 9 iunie 2017. Vacanța de vară va începe pe 17 iunie și se va încheia pe 10 septembrie. Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri. Elevii de liceu de clasa a XII-a vor urma cursuri doar 32 de săptămâni şi vor termina şcoala pe 26 mai. Elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 9 iunie.

Simulări în martie
Acest semestru presupune organizarea mai multor examene ce vizează atât elevii, cât și profesorii. Astfel, luna viitoare sunt programate simulări ale examenelor naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, clasa a XI-a și clasa a XII-a. Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017 sunt Limba și literatura română, Limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și Matematică. Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii clasei a XI-a sunt Limba și literatura română, Limba și literatura maternă (pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), Matematică și Istorie, iar disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a sunt Limba și literatura română, Limba și literatura maternă, Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie și Filosofie. Simulările vor începe pe 13 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura română și vor continua pe 14 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura maternă, și pe 16 martie, cu proba scrisă la Matematică, respectiv cu proba obligatorie a profilului pentru elevii din ultimii ani de liceu. În plus, elevii clasei a XII-a vor mai susține, pe 17 martie, și proba la alegere a profilului și specializării. Rezultatele simulărilor vor fi anunțate pe 31 martie. Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a și simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat se organizează pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unor examene naționale și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar, la finalul studiilor gimnaziale/liceale. Rezultatele obținute de elevi la simularea examenelor naționale vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Examen pentru profesori, în aprilie
După elevii din anii terminali de gimnaziu și liceu, va fi rândul profesorilor să aibă emoții. Asta deoarece în data de 20 aprilie este programată proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ. Spre deosebire de anii precedenți, candidații vor avea de soluționat doar două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%), iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Pentru a putea susține proba scrisă, pe lângă condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul ”Bine” sau ”Foarte bine”, candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective. Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă. Primele rezultate ale Definitivatului vor fi afișate în cursul zilei de 25 aprilie 2017. Contestațiile se depun în perioada 25-26 aprilie 2017. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017. În prezent, se află în desfășurare prima etapă a examenului, ce constă în susținerea inspecțiilor de specialitate și evaluarea portofoliului profesional ale candidaților; această etapă se va încheia pe 31 martie 2017. Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică se va face în perioada 31 martie-10 aprilie.

Examene și pentru elevii de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a
În cursul acestui semestru, de examene vor mai avea parte și elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Pentru elevii de clasa a II-a, examenele se vor desfășura tot în cursul lunii aprilie, după următorul calendar: 10 aprilie 2017 – Limba română și Limba maternă (scris), 11 aprilie 2017 – Limba română și Limba maternă (citit), 12 aprilie 2017 – Matematică,13 aprilie 2017 – Limba română pentru minoritățile naționale (scris-citit.) Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a se va desfășura în perioada 3 – 5 mai 2017, după următorul calendar: 3 mai – Limba română, 4 mai – Matematică, 5 mai – Limba maternă. În cazul elevilor de clasa a VI-a, calendarul testărilor este următorul: 10 mai 2017 – Limbă și comunicare, 11 mai 2017 – Matematică și Științe ale naturii. Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, rezultatele evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-a sunt folosite, după caz, pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor, pentru a ajuta elevul să se orienteze către un anumit tip de liceu și pentru a completa portofoliul său educațional. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor elevilor şi sunt trecute în portofoliul educaţional al elevului. Potrivit Metodologiei de organizare a acestor evaluări, subiectele vor fi elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparţine administratorului de test – învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. La clasele a IV-a şi a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI. Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here