Egalitatea de şanse, promovată de Consiliul Judeţean

134

seminar cjConsiliul Judeţean Gorj a organizat în cursul zilei de ieri un seminar cu tema „Egalitatea de şanse”. Acesta face parte din proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”.

În cadrul seminarului, s-au prezentat datele generale ale proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”, iar preşedinta Comisiei Judeţene pentru Egalitate de Şanse, Janina Bădiţa, a enumerat noţiunea de egalitate de şanse şi ceea ce prevede în acest sens legislaţia europeană. De asemenea, în cadrul seminarului s-au ridicat şi probleme legate de egalitatea de şanse identificate pe teritoriul localităţilor din judeţul Gorj, iar evenimentul s-a încheiat cu concluziile trasate de reprezentanţii autorităţilor judeţene.

Proiect de 781.500 de lei

CJ Gorj implementează proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”, proiect co-finanţat din Fondul Social European. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni şi este parte a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul de intervenţie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politică-administrativ”. Valoarea totală a proiectului este de 781.500 de lei, din care 15.630 de lei reprezintă contribuţia CJ Gorj. Prin „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” se urmăreşte echilibrarea celor trei aspecte majore ale unei dezvoltări durabile, cea economică, socială şi gestionarea echilibrată a resurselor şi a mediului natural, având ca scop elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011 – 2020.

125 de persoane implicate

Potrivit Laurei Boricean, manager de proiect din cadrul CJ Gorj, scopul proiectului va fi atins prin îndeplinirea a două obiective specifice şi anume reactualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007 – 2013, şi instruirea a 125 de persoane din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Gorj. Persoanele vor fi instruite în domeniile planificare strategică, autorizări şi legislaţia orizontală în domeniul mediului şi dezvoltării durabile, managementul resurselor umane, al relaţiilor publice şi egalităţii de şanse, precum şi managementul proiectului, cel financiar şi al achiziţiilor publice.

Izabella Molnar

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here