Educaţie interculturală în centrul infodocumentar

1041

Încă din ultimul deceniu al secolului trecut, Casa Corpului Didactic Gorj a promovat o abordare interculturală în educaţie şi a făcut demersuri pentru sprijinirea profesorilor în acest sens, prin cursuri de formare, resurse pedagogice şi oportunităţi de a împărtăşi experienţe pe această temă.Casa Corpului Didactic Gorj în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, au organizat o activitate culturală cu temă ,,Educaţie interculturală în centrul infodocumentar’’, unde au participat bibliotecarii şcolari, profesorii documentarişti şi responsabilii CDI din unităţile şcolare. Omul este o fiinţă culturală şi, în consecinţă, una educabilă, permeabilă la contactele, dialogurile, influenţele şi idiosincraziile culturale. Educaţia, definită în termeni de proces, semnifică o transformare intenţionată, pozitivă şi pe termen lung a fiinţei umane, în perspectiva unor finalităţi explicit formulate, elaborate la nivelul macrostructurii societăţii. Modificarea teleologică şi creatoare a naturii umane, educaţia este, deopotrivă, un proces individual, de transformare a umanului pe baza aproprierii intelectuale a culturii (de umanizare) şi un proces social de transformare a omului pe baza apropierii pe termen lung şi planificat a unor forţe esenţiale fixate în valorile culturii (de socializare). Educaţia permanentă reprezintă un principiu integrator al tuturor modalităţilor de educaţie de care dispune societatea, compuse armonios într-o nouă structură ale cărei obiective sunt: crearea structurilor şi metodelor favorabile formării, dezvoltării personalităţii umane pe tot parcursul existenţei sale, pregătirea personalităţii umane pentru autoinstruire şi autoeducaţie. Educaţia interculturală permite structurarea unei identităţi culturale deschise, având ca scop: îndrumarea tinerilor pentru a asimila o cultură în perspectivă antropologică; înţelegerea punctului de vedere al altuia prin poziţionarea relativistă; legitimarea identităţii culturale, împiedicând sacralizarea; asigurarea respectului diferenţelor, dar în cadrul unor sisteme de atitudini reciproce.Educaţia interculturală nu urmăreşte să dezvolte cunoştinţe despre tradiţii şi obiceiuri culturale, ci şi să implice elevii în procese de analiză a societăţii din punct de vedere al inegalităţilor şi discriminării, precum şi luarea sau propunerea de măsuri pentru combaterea lor. În acelaşi timp, educaţia interculturală ne oferă oportunităţi de a învăţa despre oameni din diferite culturi, învăţând în acelaşi timp şi despre noi.
FIRAN ALINA MIHAELA, bibliotecar CCD Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here