Educaţia…şi Lecţia Vieţii – Interviu cu Domnul dr. ing Gheorghe BULIGA, autorul Cărţii: «GENEALOGII INCOMPLETE – Mărturii» – ,,Personajul de început al cărţii mele, Marele Paharnic Lupu-Buliga Mehedinţeanu, a amprentat genetic urmaşii săi…”!

612

– Rep. Domnule dr. ing. Gheorghe Buliga, la întrebarea privitoare la modul în care vă regăsiţi în «trunchiul de stejar» al «Marelui Paharnic» Lupu Mehedinţeanu, făceaţi o aluzie la amintirea care de multe ori perpetuează un anumit cadru de referinţă cu atâtea reverberaţii istorice, de aceea, v-aş ruga să continuăm această idee care de multe ori produce emoţii şi trăiri deosebite!
– GH.B. Da, pentru că amintirea o păstrează şi filele de istorie care vorbesc despre prima revoltă a românilor, de la anul 1618, avându-l în frunte pe Marele Paharnic, împotriva domnitorului Alexandru Iliaş, «plantat» la domnie de către turci, pentru banii împrumutaţi de la camătarii greci, încheiată cu sfârşitul tragic al Lupului, prin tragerea lui în ţeapă de către turcii lui Schender-Paşa.
– Rep. Amintirea figurii «Marelui Paharnic» Lupu Mehedinţeanu se pare că a inspirat şi autorii unor scrieri istorice de prestigiu!
– GH.B. Despre Marele Aga Lupu-Buliga vorbeşte chiar Nicolae Bălcescu în monumentala sa lucrare: «Puterea armată şi arta militară la Români», pentru că acesta s-a remarcat în bătăliile de la Finta şi de la Colentina, duse de către voievodul Matei Basarab împotriva cazacilor aduşi de Vasile Lupu!
– Rep. Se găsesc documente care să ateste faptele de vitejie şi de credinţă şi chiar daniile marelui Agă?
– GH.B. Actele lor de credinţă se regăsesc în ctitoria Sfântuliui Schit Topolniţa, ridicat de către Curuia Buliga, fiul Marelui Agă! De asemenea, se găsesc în daniile făcute şi care sunt menţionate în înscrisul de pe clopotul mare al Mănăstirii Tismana, unde numele Lupu Buliga figurează alături de cel al Lui Matei Basarab!

,,Credinţa în Dumnezeu şi cinstirea bisericii noastre ortodoxe au păstrat-o şi urmaşii acestora”!

– Rep. Foarte interesant ceea ce spuneţi şi cred că acest lucru constituie un element de mare noutate pentru gorjeni în special şi pentru români în general! Acest lucru se leagă şi de credinţa noastră ortodoxă, păstrată din moşi-strămoşi!
– GH.B. Credinţa în Dumnezeu şi cinstirea bisericii noastre ortodoxe au păstrat-o şi urmaşii acestora! Aşa se face că Dinu Stamatescu a ridicat biserica monument-istoric de la Curtişoara-Negomir, iar Petre Diaconescu a ctitorit biserica din lemn de la Timişeni, care a fost strămutată la Muzeul Satului din Bucureşti, după demolarea localităţii!
– Rep. Am să le transmit această informaţie domnului General Grigore Stamatescu, originar din Urdari, ca şi Părintelui Ilie Amzucu!
– GH.B. Mă bucur că am oferit această informaţie despre biserica monument-istoric de la Curtişoara-Negomir!
– Rep. Ce ne mai puteţi spune despre «Marelui Paharnic» Lupu-Buliga Mehedinţeanu?
– GH.B. Personajul de început al cărţii mele, Marele Paharnic Lupu-Buliga Mehedinţeanu a amprentat genetic urmaşii săi, care au perpetuat curajul, dragostea de libertate, dreptatea, cinstea şi onoarea, credinţa în Dumnezeu şi mai ales dragostea faţă de neamul românesc şi de pământul strămoşesc!
– Rep. Care dintre strămoşii neamului dumneavoastră, menţionaţi în această carte, v-a impresionat cel mai mult şi pe care aţi fi tentat să-i consideraţi «Vocea Lui Dumnezeu» pentru urmaşii urmaşilor?
– GH.B. Înaintaşii mei au fost oameni cu calităţi şi păcate, dar toţi au invocate mila divină şi iertarea pentru păcatele făcute cu voie şi fără de voie! Toţi au căutat înţelepciunea în Sfânta Scriptură!
– Rep. Chiar toţi, fără nicio deosebire?
– GH.B. De aceea, nu cred că vreunul dintre înaintaşii mei ar putea fi «Vocea Lui Dumnezeu», pentru că numai Sfântul Ioan Botezătorul a auzit Vocea lui Dumnezeu, Care i-a spus despre Iisus Hristos: „Acesta este Fiul Meu Cel prea iubit”! Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii este Singura Voce care povăţuieşte oamenii din vecie şi pentru vecie!
– Rep. Apreciaţi că suntem o societate inclusivă cu marii eroi ai neamului sau o societate exclusivă în raport cu martirii care au fost de multe ori trădaţi de de către cozile de topor şi de către vânzătorii de ţară, care s-au dovedit cu prisosinţă nişte exponenţi ai antiromânismului neamului românesc?
– GH.B. Consider că anumite noţiuni, ar trebui să fie definite mai întâi!
– Rep. Care să fie aceste noţiuni?
– GH.B. Anume, acelea de «societate inclusivă» şi de «societate exclusivă», pentru că însăşi noţiunea de societate este legată de sistemul social, care la rândul său legat de sistemul politic ce-i consideră drept eroi pe aceia care au slujit sau slujesc într-un fel sau altul doctrina politică şi mijloacele celor care guvernează, dar care exclud pe toţi cei care direct sau indirect s-au abătut de la doctrina oficială promovată!
– Rep. De fapt, cele două noţiuni vizează poporul sau «norodul», despre care vorbea Tudor Vladimirescu, deci «patria» trăitoare în hotarele ei străbune!
– GH.B. Desigur, poporul, marea masă care asigură prin munca sa bunurile necesare vieţii, pentru că numai poporul îşi cunoaşte adevăraţii eroi, cei care s-au jertfit şi au suferit pentru apărarea pământului şi a credinţei strămoşeşti, pentru dreptate şi pentru libertate!
– Rep. Pentru că ei sunt şi rămân «memoria vie» a naţiei!
– GH.B. Pentru popor, adevăraţii eroi, nu trebuie să fie uitaţi! Ei sunt nemuritori, indiferent care sunt deciziile politice ale momentului! (VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here