Educaţia…şi «Lecţia» despre viaţă! – Despre cărție electronice de identitate cu cip şi legătura cu tendinţele globaliste!

954

Dacă rezumăm diferitele situaţii existente în lumea în care trăim, prin drepturi individuale, pentru a încerca să proiectăm toate analizele prin prisma lor, pierdem ansamblul înțelegerii corecte a fenomenelor care se produc în lumea de azi şi în ţara noastră, mai ales, dacă ne gândim la faptul că un mare număr de oameni, prost educaţi în regimurile oligarhice din zona euro-atlantică de influență, privesc lucrurile individualist și egoist, în spiritul eticii protestante capitaliste, cum spunea Mawx Weber. Pe bogaţii lumii, nu-i interesează decât propria persoană, dar statul trebuie să aibă o privire de ansamblu, în favoarea întregii populații, în mod real, nu numai electoral, declarativ. Dar, oare, cine ar putea controla haosul din lumea de astăzi? De multe ori, ni se pare că avem libertățile nelimitate care conduc la haos, la distrugerea morală a tineretului, la droguri, la trafic de persoane, la distrugerea civilizațiilor tradiționale, la prostituție și la lupta continuă a unor grupuri de interese economico-financiare numite partide politice, care erodează energiile națiunilor și permit marilor oligarhi financiari mondiali, să domine sfera de interese a marilor puteri dominante, iar, ţări cum sunt România se confruntă cu toate aceste tare ale omenirii! Dar, ele sunt controlabile, controlate și limitate de către statul care se crede suveran în propria ţară! De multă vreme, globaliștii occidentali, pe vremea ceaușistă, când România nu era colonia Occidentului, ci era proprietatea de stat a românilor, ne spuneau că este bine să ne dăm viața pentru libertate și s-au adus în acest fel osanale românilor care au murit în stradă în timpul tragi-comediei fals numită «revoluția română din decembrie 1989», în realitate, o lovitură de stat în toată regula, pentru care au murit oameni doritori de libertate! Au fost declarați eroi, chiar dacă fugeau să se ascundă și le-a ricoșat un glonț în trup, fără să ştie cine trage în ei!

Noua carte de identitate electronică, pe care cetățenii români o vor putea solicita începând cu luna august
Acum suntem prostiți cu democraţia, pentru că ni se cere să renunțăm la libertate pentru viața care este amenunţată de pandemie! De fapt, din aproape în aproape, cu multă viclenie și cu o perfidie greu de imaginat, globaliștii ne-au furat libertatea colectivă, toate bogățiile țării, milioane de oameni pe care i-au luat la ei și ne țin legați cu niște fire pe care ignoranții, din păcate mulți, nici măcar nu le văd, pentru că în această ţară ne conduc analfabeţii, diletanţii, ignoranţii care au impresia că sunt liberi și trăiesc din plin democrația! Ca să dăm un exemplu relevant de intenţie de dominaţie totală asupra vieţii individuale, să amintim că MAI a pus la punct proiectul normelor de aplicare a noilor dispoziţii privind actele de identitate electronice, stabilite prin Legea nr. 162 din 2020, în vigoare din 7 august, de fapt, un proiect de norme elaborat în acord cu Regulamentul UE din domeniu, pe care şi România, şi celelalte state membre trebuie să-l respecte din 2 august 2021. Astfel, s-a publicat recent un proiect de Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și demersuri pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă și ale cărţii de imobil, prin care se arată faptul că în proiectul de norme sunt descrise, între altele, forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate simple, precum și a cărții de identitate provizorii care vor fi emise în sistem informatizat de la data la care vom avea infrastructura tehnică necesară. Astfel, cărțile electronice de identitate, cu cip, vor conține date biometrice, iar noua carte de identitate electronică, pe care cetățenii români o vor putea solicita începând cu luna august, va avea dimensiuni reduse faţă de actualul document și va conține elemente de securitate care vor asigura posesorilor garanția că identitatea nu le poate fi furată, iar instituțiilor publice sau private au certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe acest document, aşa cum a declarat Bode, actualul ministru al Afacerilor Interne.

O măsură evidentă de control total asupra individului, asupra fiinţei umane
Potrivit proiectului, cartea de identitate electronică se va emite în sistem informatizat şi va fi de tip cartelă. Cartea electronică de identitate românească va conţine toate elementele de securitate obligatorii prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie. Detaliile cu privire la datele care vor fi stocate pe cip nu sunt incluse în noul proiect HG şi anexele publicate recent de Guvern, însă un proiect lansat în consultare publică de MAI, menţionează că cipul va conţine următoarele informaţii: denumirea statului emitent, tipul documentului, numele de familie, prenumele, sexul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin), cetăţenia, data naşterii, codul numeric personal (C.N.P.), numărul documentului, data expirării valabilităţii, semnătura olografă a titularului, imaginea facială a titularului, iar pe verso sunt menţionate: domiciliul, data emiterii şi autoritatea emitentă, zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ), ceea ce înseamnă o măsură evidentă de control total asupra individului, asupra fiinţei umane. Aşadar, nemaiavând multe lucruri de comentat, putem spune că globaliștii sunt foarte bine organizați și acționează cu mult tact, viclenie și perfidie, pentru că ei realizează că suveranismul din SUA, ca și naționalismul din întreaga zonă de influență occidentală, negociată și obținută cu acordul URSS la sfârșitul celui de al doilea război mondial, a renăscut și cunoaște o dezvoltare continuă. Dacă se doreşte afirmarea naţionalismului, aceasta nu este una explozivă, așa cum s-a întâmplat în perioada interbelică, ci una mai înceată, dar continuă și constantă. Globaliștii știu că nu pot să o renege pe față, ci trebuie să o blocheze prin insinuarea în rândurile ei a serviciilor secrete și prin adoptarea unora dintre proiectele de programe în politica oficială controlată, pentru a-i lăsa pe suveraniști fără obiective. Serviciile secrete știu că dacă statele devin suverane, devin mai puternice și aduc sub ascultare mai mare aceste servicii. Apoi, serviciile secrete sunt primele care s-au globalizat, ajuntându-se între ele pentru a submina puterea partidelor din propriile state, în scopul de a controla o cât mai mare parte din putere, pentru a se îmbogăți. Toate serviciile din zona euro-atlantică dețin imperii economice, sub pretextul nevoii de a finanța suplimentar operațiunile pe care le desfășoară, iar de aceste imperii economice sunt legate numeroase firme ale aparținătorilor angajaților din serviciile secrete și agenți ai lor, ceea ce însemnă că putem vorbi despre o adevărată caracatiță economico-financiară şi trans-frontalier informativă.
(VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here