Educaţia…şi Lecţia de viaţă! Interviu cu domnul economist Petre RĂDULESCU, Preşedintele «LIGII PENSIONARILOR» din judeţul Gorj – ,,Ne gândim şi la inițierea de acțiuni sociale de ajutorare a unor pensionari cu venituri reduse, vizite la domiciliul celor cu probleme de sănătate, și acordarea de ajutoare financiare în limita posibilităților bugetului de venituri și cheltuieli al asociației”!

867

-Rep. Domnule Preşedinte, mâine, 1 octombrie, de ziua persoanelor vârstnice, sincere felicitări pentru dumneavoastră şi pentru toţi membrii Ligii Pensionarilor din judeţul Gorj, multă sănătate şi viaţă îndelugată pentru cei vârstnici, ca şi pentru toate vâstele pe care le-a lăsat Dumnezeu pe pământ!
-R.P. Vă mulţumesc, domnule profesor, aceleaşi urări şi pentru dumneavoastră, ca un membru deosebit de activ al Ligii noastre!
-Rep. Nu obosiţi nicidecum, pentru că miercuri s-a desfăşurat la sediul ligii, din Târgu-Jiu, un concurs de artă culinară care s-a bucurat de un succes deosebit şi de o participare notabilă, cu toate că n-am fost prezent la …degustare, fiind ocupat cu alte treburi prin Municipiul Târgu-Jiu!
-R.P. Noi v-am aşteptat, pentru că…nici nu ştiţi ce-aţi pierdut! Da, a fost o reuşită pentru noi, în preajma zilei de 1 octombrie, când în toate localităţile judeţului şi ale ţării sunt sărbătorite persoanele de o vârstă mai…înaintată!
-Rep. Sunteţi aşteptat, astăzi, la «banchetul» filialei Ligii Pensionarilor de la Turceni, nu mergeţi? Mi-a spus domnul colonel Ion Traşcă, acum două zile, că s-ar bucura nespus dacă aţi veni la Turceni! Că doar nu vreţi s-o supărăm pe d-na Prefect, dacă absentăm de la manifestare!
-R.P. Nu ştiu dacă pot merge, pentru că am probleme cu maşina, aşa că stă sub semnul întrebării deplasarea mea la Turceni!
-Rep. Ce activităţi aţi mai desfăşurat cu oamenii dumneavoastră, de la ultima noastră discuţie avută cu ceva timp în urmă?
-R.P. Aş putea să vă vorbesc, în acest moment, despre o serie de intervenții la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru creșterea numărului de farmacii și puncte farmaceutice în localitățile din mediul rural, despre soluționarea cererilor și sesizărilor pensionarilor pentru probleme legate de: acordarea serviciilor medicale, despre procurarea de medicamente gratuite și compensate, despre aprovizionarea corespunzătoare cu medicamentele necesare tratării bolilor specifice vârstei a III-a, aşa cum sunt cele din specialitățile: cardiologice, neurologice, oncologice, endocrinologice, geriatrie – gerontologie! De asemenea, avem o serie de intervenții la Autoritatea de Sănătate Publică pentru eliminarea disfuncționalităților în cazul în care acestea există în acordarea de medicamente prescrise de medici bolnavilor internați, ca să nu mai vorbesc şi despre majorarea fondurilor pentru programele de îngrijiri la domiciliu a pensionarilor aflați în dificultate!
-Rep. Mă impresionaţi prin paleta largă a problemelor incluse în agenda de lucru, pentru că mai sunt şi alte probleme legate de viaţa de familie, de ocupaţiile casnice!
-R.P. Domnule profesor, ceea ce v-am spus nu e totul sau aproape totul, pentru că ne gândim şi la inițierea de acțiuni sociale de ajutorare a unor pensionari cu venituri reduse, vizite la domiciliul celor cu probleme de sănătate, nedeplasabili după intervenții chirurgicale și acordarea de ajutoare financiare în limita posibilităților bugetului de venituri și cheltuieli al asociației! N-aş putea trece prea uşor peste faptul că am început şi continuăm organizarea periodică la cluburile persoanelor de vârsta a III-a de întâlniri ale acestora cu medici din specialitățile: cardiologie, recuperare medicală și balneologie, neurologie, ocazii în care să se prezinte posibilitățile de prevenire, investigare și tratare a bolilor specifice unor asemenea specialități!
-Rep. E bine că în perioada post-pandemică stă în atenţia dumneavoastră problema sănătăţii persoanelor de vârsta a III-a, pentru că aven nevoie şi de o educaţie în acest domeniu, aşa cum avem atâta nevoie şi în şcoli, dar, nu de educaţie sexuală are nevoie şcoala, cum fabulează minţile rătăcite ale analfabeţilor funcţionali şi ale semidocţilor care au impresia că reprezintă factori de decizie ai sistemului de învăţământ!
-R.P. Domnule profesor, noi avem în vedere şi latura socială a preocupărilor noastre, iar, în acest sens, mă gândesc la organizarea de activități cu caracter educativ și de recreere menite a diminua fenomenul de excludere, însingurare și frustrare, care înseamnă suferinţe pentru omul în vârstă, iar, în cadrul acestor activităţi mă gândesc la concursuri de șah, table și remmy la cluburile pensionarilor, excursii la monumente istorice și de cult în țară și în străinătate, la simpozioane dedicate zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie, la Revelionul pensionarilor, sărbătorirea membrilor asociației care s-au născut într-una din zilele lunii și altele!
-Rep. Cum cultivaţi în sufletul oamenilor de toate vârstele spiritul patriotic?
-R.P. Prin participarea la acțiunile organizate de către oficialitățile județene și în celelalte localități în care vor fi făcute incursiuni în evoluția Armatei Române, ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane, manifestări evocatoare dedicate veteranilor de război și altele, în semn de aleasă prețuire pentru activitatea dedicată luptelor pentru apărarea gliei strămoșești!
-Rep. Prin ce modalităţi concrete realizaţi comunicarea cu masa de pensionari din diferite categorii sociale, cu filialele din judeţ?
-R.P. Prin organizarea de analize și dezbateri referitoare la soluționarea problemelor ridicate de pensionari, pentru a vedea modul în care s-a acționat pentru consolidarea asociației din punct de vedere numeric și financiar, cât şi generalizarea experienței pozitive, pentru îndeplinirea cu deplină responsabilitate a rolului stabilit prin lege, în statutul propriu și în regulamentul nostrum de organizare și funcționare.
-Rep. În încheiere, cu câteva zile în urmă, îmi spuneaţi că din 10 octombrie, participaţi la un forum naţional al Ligii Pensionarilor din România, despre ce este vorba?
-R.P. Vreau să fie o surpriză şi pe această temă, promit că vă voi oferi detalii după ce revin de la această consfătuire
-Rep. Vă mulţumesc pentru interviu, multă sănătate şi mult succes în activitate!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here