Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu domnul economist Petre RĂDULESCU, Preşedintele «LIGII PENSIONARILOR» din judeţul Gorj (II) – ,,Nevoile pensionarilor sunt specifice și trebuie soluționate pentru ca aceștia să se poată bucura cât mai mult în perioada de viață rămasă”!

1117

-Rep. HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT, domnule economist Petre Rădulescu!
-R.P. ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT, domnule profesor Vasile Gogonea!
-Rep. De ziua dumneavoastră onomstică, legată de sărbătorirea Sfinţilor Apostoli PETRU şi PAVEL, un sincer ,,LA MULŢI ANI” şi toate cele bune să vă însoţească!
-R.P. Vă mulţumesc frumos şi vă doresc la fel şi dumneavoastră!
-Rep. Fiindcă am ajuns la capitolul «dorinţe», ce vă doriţi mai mult în această zi de sărbătoare creştină, ca să fie valabil şi multe zile de acum înainte?
-R.P. În primul rând, îmi doresc sănătate pentru mine şi pentru toţi cei dragi familiei mele, aşa cum doresc sănătate pentru toţi oamenii!
-Rep. Pentru că v-aţi propus ca să fiţi un preşedinte activ, ce iniţiative aveţi în vedere împreună cu întreaga conducere a Asociaţiei?
-R.P. Chiar mâine, joi, 30 iunie, avem o întâlnire la prefectură, după care ne deplasăm la un cămin de bătrâni pentru a-i ajuta cu cele trebuitoare!
-Rep. Cum a început să fiinţeze Asociaţia şi cât de «uşor» v-a fost la începutul activităţii?
-R.P. După decembrie 1989, pornind chiar de la situaţia de incertitudine privitoare la viitorul persoanelor vârstnice sau de vârsta a treia, cărora nu li se deschidea o perspectivă prea optimistă, la iniţiativa unui grup de pensionari, în decembrie 1991 s-a constituit prima organizaţie a pensionarilor din judeţul Gorj, cu personalitate juridică atestată la Judecătoria Municipiului Târgu-Jiu, având ca principale obiective o serie de preocupări permanente îndreptate spre respectarea demnităţii membrilor asociaţiei, pentru ameliorarea nivelului de viaţă şi mai ales prin organizarea unor activităţi de ajutorare şi asistenţă socială în cadrul unui sistem de pensii corect, pentru asigurarea accesului la servicii sociale şi mai ales medicale, pentru reprezentarea membrilor asociaţiei în raporturile cu instituţiile publice locale, precum şi alte oportunităţi care s-au conturat pe parcursul celor trei decenii de activitate.

,,Sunt multe lucruri de făcut pentru a răspunde practic așteptărilor membrilor asociației noastre”!

-Rep. Care sunt aspectele care privesc domeniul organizatoric al Asociaţiei pe care o conduceţi, domnule economist Petre Rădulescu?
-R.P. În ceea ce privește domeniul organizatoric, lunar au avut loc ședințele de comitet în cadrul cărora au fost analizate aspecte privind modul în care s-a acționat pentru creșterea numărului de membri, încasarea cotizației, o contribuție mai însemnată la aceste deziderate având-o filialele Centru Tg-Jiu, Tismana, Strâmba-Jiu, Turceni și Urdari. Periodic au avut loc analize și dezbateri referitoare la modul de soluționare a problemelor ridicate de către pensionari, un accent deosebit fiind pus pe necesitatea asigurării de către autoritățile locale a calității serviciilor publice și de interes local, facilitarea accesului la aceste servicii, menținerea unor tarife la unele servicii publice la nivelul anilor anteriori.
-Rep. În ce condiţii v-aţi adaptat şi v-aţi pliat activitatea dumneavoastră în ultimii doi ani, de când lumea a fost traumatizată de pericolul pandemic, aşa cum este acum siderată de pericolul războiului de la graniţele României?
-R.P. Desfășurată în contextul delicat şi destul de dificil al pandemiei «Covid 19», se poate aprecia, totuși, că activitatea în perioada analizată a cunoscut o îmbunătățire în majoritatea domeniilor pe care le avem în vedere, fapt care a fost subliniat și la recentele adunări generale de dare de seamă de la nivelul filialelor de către participanții la dezbateri.
-Rep. Sunteţi pe deplin mulţumit de activitatea dumneavoastră şi de rezultatele obţinute?
-R.P. Trebuie să recunoaștem cu sinceritate că este loc de mai bine, că sunt multe lucruri de făcut pentru a răspunde practic așteptărilor membrilor asociației noastre.
-Rep. Ce înseamnă «că este loc de mai bine», domnule Rădulescu Petre?
-R.P. Cu alte cuvinte, trebuie să ne îndeplinim cu mai multă responsabilitate rolul stabilit prin lege, în statutul nostru și în regulamentul de organizare și funcționare, să direcționăm în continuare activitatea către protecția drepturilor și a demnității pensionarilor, ceea ce înseamnă, implicit, asigurarea unei vieți demne pentru aceștia.
-Rep. Vă rog să punctaţi în mod concret aspectele pe care le aveţi în vedere!
-R.P. Se impune o mai mare preocupare pentru consolidarea asociației din punct de vedere numeric și financiar, organizarea unui număr mai mare de acțiuni sociale și cultural-recreative, în așa fel încât la următoarea conferință județeană să putem prezenta rezultate pe măsura așteptărilor membrilor asociației noastre.
-Rep. Văd că aveţi un sediu destul de frumos şi bine primitor, aşa că poarta şi uşile sunt deschise tuturor celor care doresc să completeze adeziuni pentru Asociaţie!
-R.P. Domnule profesor, pot să vă spun că în urma demersului adresat Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu, a fost atribuit în folosinţă gratuită un spaţiu în suprafaţă de 60 mp, pentru sediu şi clubul pensionarilor. Suntem conştienţi că numai cu o bună organizare la nivelul conducerii este posibilă îndeplinirea atribuţiilor, dar şi a obiectivelor pe care şi le-a propus Asociaţia noastră, fiindcă aceasta s-a preocupat permanent de consolidarea resurselor din punct de vedere organizatoric şi financiar!
-Rep. În diferitele întâlniri pe care le aveţi, atât cu oamenii direct interesaţi, dar, mai ales cu instituţiile abilitate ale statului, cum sunt percepute nevoile pensionarilor?
-R.P. Nevoile pensionarilor sunt specifice și trebuie soluționate pentru ca aceștia să se poată bucura cât mai mult în perioada de viață rămasă!

,,Măsuri care să asigure calitatea și accesul pensionarilor la serviciile publice”!

-Rep. Domnule preşedinte, Petre Rădulescu, aş dori să ne spuneţi, care sunt principalele obiective și acțiuni ale Comitetului Asociației, aprobate la Conferința Organizației Județene, desfăşurată pe la mijlocul lunii aprilie din anul acesta?
-R.P. Ne-am gândit cu mare atenţie la înaintarea de memorii la Guvernul României, prin care să se ceară aplicarea prevederilor Legii nr. 127/2019, privind sistemul public de pensii, prin modificarea procentului de 9,4% prevăzut în P.N.R.R. la nivelul procentului mediu european și renunțarea la reducerea contribuțiilor de asigurări sociale plătite de către angajați, cu o reducere a contribuțiilor, majorând deficitul fondului național din care se plătesc pensiile actuale și cele viitoare!
-Rep. Până la Guvernul României, pe plan judeţean şi chiar la nivelul filialelor existente în judeţ, la ce vă gândiţi ca să iniţiaţi şi chiar să finalizaţi, în cazul în care autorităţile manifestă interes faţă de pensionari şi de viaţa pensionarilor, zi de zi, nu numai în perioada campaniilor electorale?
-R.P. Ne gândim la continuarea demersurilor la instituțiile abilitate din județ, în vederea creșterii preocupărilor pentru stabilirea și aplicarea de măsuri care să asigure calitatea și accesul pensionarilor la serviciile publice și de interes general!
-Rep. În mod concret, domnule preşedinte, ce intervenţii aţi avut şi cum au răspuns instituţiile abilitate din judeţ la doleanţele Asociaţiei?
-R.P. Au fost întreprinse şi avem în continuare în atenţie o serie de intervenții la Casa Județeană de Pensii pentru soluționarea cererilor adresate de pensionari. Continuarea demersurilor la Casa Națională de Pensii Publice pentru repartizarea unui număr mai mare de bilete de tratament balnear și achitarea de către beneficiari a unei contribuții pentru acestea, care să reprezinte 50% din pensia netă și nu 50% din pensia brută, așa cum în mod greşit se procedează în prezent!
-Rep. Dar, dacă oamenii de vârsta a treia aşteaptă acele ajutoare sociale pe care guvernanţii le promit cu surle şi trâmbiţe, nu credeţi că sunt necesare mai multe demersuri în acest sens?
-R.P. Sunt de acord cu dumneavoastră şi vă pot spune că s-au făcut şi se fac demersurile necesare la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (M.M.P.S.), pentru transformarea în bonuri valorice a tichetelor de călătorie pe calea ferată și auto, care nu au fost utilizate de către pensionari, prin modificarea criteriilor privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire a locuinței cu energie termică, gaze naturale și combustibili solizi, care în prezent nu sunt corelate cu situaţia reală, atât pentru actualizarea lor, cât şi pentru a include mai mulți beneficiari din rândul pensionarilor cu venituri reduse.
(VA URMA) HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT!
ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here