Educația …și Lecția de Viață – “Sociologia academică și provocările societății actuale”

317

Institutul Social «Oltenia» al Universității din Craiova, Director, Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, Institutul de Sociologie, Academia Română, Asociația Română de Sociologie, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române organizează în ziua de 15 aprilie 2016, la Craiova, Simpozionul internațional: “Sociologia academică și provocările societății actuale. Două decenii de învățământ sociologic la Universitatea din Craiova 1995-2015”, la care participă o serie de personalităţi prestigioase ale vieţii ştiinţifice academice din România.

Nume prestigioase care vor veni la Conferinţa Internaţională de la Craiova
Printre numele de rezonanţă care vor conferenţia cu acest prilej amintim: Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, Director la Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București, Prof.univ.dr. Ilie Bădescu, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Prof. univ. dr. Adrian Gorun, Preşedintele Senatului Universităţii “Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu, Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, Universitatea din Craiova, Prof. univ. dr. Adrian Dinu-Rachieru, Universitatea “Tibiscus” din Timișoara, Prof. univ. dr. Maria Voinea, Universitatea din București, Prof.univ.dr. Ștefan Buzărnescu, Universitatea de Vest din Timișoara, Prof.univ. dr. habil. Maria Constantinescu, Universitatea din Pitești, Prof. univ. dr. Dumitru Batâr, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, împreună cu o serie de invitaţi de la universităţi străine, cum ar fi: Prof.univ.dr. Marcel Pariat, Université Paris-Est Creteil, Val de Marne, Franța, Prof. univ. dr. Pascal Lafont, Université Paris-Est Creteil, Val de Marne, Franța, Prof.univ.dr Vihren Bouzov, Universitatea “Sf. Cyril si Methodius, Universitatea din Veliko Turnovo, Bulgaria, Prof.univ. dr. em. Ljubiša Mitrovic, Universitatea din Niš, Serbia, Prof.univ.dr.Zoran Aracki, Universitatea din Niš, Serbia, Conf.univ.dr.habil. Niall Bond, Université Lumière Lyon 2, Franța şi alţii. Forumul ştiinţific de înaltă ţinută academică va debuta cu vizitarea expoziției de carte sociologică din Sala Albastră, Universitatea din Craiova- clădirea centrală, unde va avea loc şi sesiunea de deschidere de la ora 11,00 – când vor fi adresate mesaje participanţilor din partea reprezentanților autorităților publice locale: Consiliul Județean Dolj, Primăria Municipiului Craiova, a Prof. univ. dr. Cezar Spânu, Rectorul Universității din Craiova, Prof. univ. dr. Maria Voinea, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, Conf. univ. dr. Ioan Păşcuţă, Director Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara şi Conf.univ.dr.Ionuț-Virgil Șerban, Facultatea de Științe Sociale, Univ. din Craiova.

Dezbaterea unor teme de actualitate în ştiinţa sociologiei
În cadrul lucrărilor în plen, care încep la ora 11.30 – sunt programate o serie de teme de mare actualitate, cum ar fi: “Sociologia academică și provocările societății românești”: Prof. univ. acad. dr. Cătălin Zamfir, Director – Institutul de Cercetare a Calității Vieții, al Academiei Române, “Criza tranziției: noi provocări pentru sociologie”: Prof.univ.dr. Ilie Bădescu, Director –Institutul de Sociologie al Academiei Române, “Programul sociologiei academice în lumina imperativului gustian al științei și pedagogiei națiunii”: Prof.univ. dr. Elena Zamfir, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, “Rolul serviciilor de asistență socială în pachetul integrat de combatere a sărăciei”: Prof.univ.dr. Adrian Dinu-Rachieru, Prorector Universitatea “Tibiscus” din Timișoara, “Desnaționalizarea sociologiei”?: Conf. univ. dr. habil. Niall Bond, Université Lumière – Lyon 2 (Franța), “Actualitatea teoriei lui Ferdinand Tonnies într-o lume a societăților multiculturale”: Prof.univ.dr. emerit Ljubiša Mitriovici, prof.univ.dr.Zoran Aracki Universitatea din Niš (Serbia), “Rolul și importanța acțiunii la cercetarea participativă în sociologia contemporană. Recunoașterea identității sociologiei”: Prof.univ.dr.Vihren Bouzov, Universitatea “Sf. Cyril și Methodius” din Veliko Turnovo (Bulgaria), “Criza refugiaților din Balcani, din perspectiva a patru teorii sociologice”: Prof.univ.dr. Dumitru Batâr, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, “Rolul schimbărilor în cultura universitară”: Prof. univ. dr. Ștefan Buzărnescu, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara, “Multiculturalitatea – un experiment social eșuat?” – Cercet.st.dr.Emilian M. Dobrescu, Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologie a Academiei Române, Conf. univ.dr. Ioan Păşcuţă, Universitatea de Vest din Timișoara. De la ora 13,00 se derulează dezbaterea cu tema: “Cercetarea și valorificarea patrimoniului sociologic național și international”, când se va realiza o lansare de cărţi prestigioase, o serie de traduceri din clasici ai sociologiei mondiale, autori şi titluri cu mare rezonanţă în domeniul sociologiei, dintre care amintim: Ferdinand Tönnies: “Comunitate și societate”, Vilfredo Pareto: “Tratat de sociologie generală” (vol. I, II); William Thomas și Florian Znaniecki: “Tăranul polonez în Europa și America”, iar din perspectiva temei: “Realizări și perspective ale cercetării sociologice românești”. Vor fi lansate lucrările: “Sociologi români de azi. Generații, instituții și personalități”, “Școala sociologică de la Craiova”, “Diaspora românească din Europa și America”, “Cercetări monografice asupra comunităților de imigranți români din Italia, Spania, Germania, Anglia, Belgia și SUA”.

Comunicări științifice pe secțiuni, care analizează şi aspecte ce privesc societatea românească
Începând cu ora 14.00- are loc sesiunea de comunicări științifice pe secțiuni, unde sunt analizate o serie de aspecte care privesc societatea românească și răspunsurile sociologiei academice, prin abordarea unor teme de mare interes naţional şi internaţional privitoare la: “Noile tehnologii de informare şi comunicare și protestele din România”, “Violența domestică în România”, “Perspectiva juridică a dreptului la viață, ca fundament al drepturilor omului”, “Rolul și importanța comunicării în mediul diplomatic”, “Calitate, eficiență, valori și competitivitate în educație – abordare și practică socio-pedagogică”, “Criza educației și idealul educaţional”, “Problematica și modul de tratare în managementul educaţional”, “Rolul rețelelor de migrație în direcționarea fluxurilor de emigrație”. La aceste aspecte amintite, mai putem adăuga preocuparea unor referenţi mai tineri de a analiza şi unele teme de o stringentă actualitate, printre acestea numărându-se cele privitoare la: “O analiză asupra comportamentului electoral în România după anul 2000”, “Reprezentarea femeilor în parlamentele naționale. Exemple europene de bună practică”, “Răspunsurile sociologiei academice la provocările conflictului muncă-familie”, “Conceptul de reziliență în sociologie”, “Principalele problemele sociale ale societății românești”, “Concepții sociologice despre elite și elitism”, iar la secţiunea: “Migrația tinerilor români pentru studii în străinătate și comunicarea inter-educațională”, am reţinut unele teme care concentrează şi orientează preocupările de viitor, acestea referindu-se la: “Principalele soluții de reducere a fluxurilor actuale de imigranți în țările dezvoltate ale Uniunii Europene”, “Efectele migrației asupra identității naționale a românilor”, “Principii și metodologii moderne ale restaurării patrimoniului mobil religios în societatea românească actuală”, “Efectele psiho-sociale ale violului asupra victimei”, inclusiv“Conceptul de reziliență în sociologie”.

“Suntem în epoca în care trebuie să facem faţă noilor provocări ale sociologiei”
Aşa cum ne-a relatat Domnul Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, Directorul Institutului Social «Oltenia» al Universității din Craiova, iniţiatorul şi coordonatorul simpozionului: “Când ne gândim la sociologia modernă, ne încredinţăm că suntem în epoca în care trebuie să facem faţă noilor provocări ale sociologiei, ceea ce înseamnă că astăzi, nu mai putem gândi sociologia doar prin prisma unor mijloace tradiţionale. De aceea, propun discutarea teoriei sociologiei, pentru a vedea, de ce este nevoie pentru a deveni o ştiinţă puternică, prin aportul unor cercetători academici, cercetători practicanţi, profesori şi intelectuali publici. Constat că există o tot mai mare consecinţă a prestigiului scăzut al sociologilor în rândul ierarhiei academice, mai ales când economiştii şi sociologii se aşează la aceeaşi masă, iar toate aceste aspecte survin din ideea că sociologii trebui să câştige în credibilitate. La Simpozionul Internaţional de la Craiova, desigur, intenţionăm să demonstrăm că persoanele care nu studiază sociologia şi care nu au o legătură directă cu mediul academic, au un grad scăzut de cunoaştere a sociologiei, cu precizarea că mai întotdeauna, subiecţii care vin din mediul academic sau care au o legătură directă cu acesta, dobândesc o perspectivă mult mai bogată şi mai cuprinzătoare în ceea ce priveşte sociologia din spaţiul public“.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here