Edilul Filip recrutează personal pentru centrul de vaccinare!

1003

Primarul orașului Rovinari a făcut un anunț public vineri după-amiază, pe o pagină de socializare, prin care solicită ca personalul medical să se înscrie pentru a participa la activitatea de vaccinare din cadrul noului centru ce va fi amenajat în localitate.

,,UAT oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj recruteaza personal implicat în activitatea de vaccinare reprezentant de medici din specialitățile epidemiologie, medicină școlară, medicină de familie și alte specialități, asistenți medicali și registratori medicali, activitate ce se va desfășura în cadrul centrului de vaccinare din localitatea Rovinari, Bulevardul Minerilor (sala de sport)”, astfel sună apelul lansat de edilul orașului Rovinari, Robert Filip. Dosarele de selecție vor conține în mod obligatoriu următoarele documente (documentele în copie xerox vor fi însoțite de documentele originale): cerere de înscriere adresată conducătorului autorităţii publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat; o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care optează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate; aviz anual privind exercitarea profesiei de medic eliberat de Colegiul Medicilor din Romania și Asigurarea de răspundere civilă valabilă pentru medici; aviz anual de liberă practică și certificat de membru eliberat de OAMGMAMR și Asigurarea de răspundere civilă valabilă pentru asistenții medicali. Dosarele pentru selecție se depun până mâine, 9 martie 2021, ora 16:00. Selecția dosarelor se va face până la data de 10 martie 2021, ora 16.00. Afișarea rezultatelor la selecția dosarelor se va face în data de 11 martie 2021, până la ora 16.00.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here