Ecoturismul – o nouă atitudine (II)

296

15Obiectivele Administrației NGV pentru managementul ariilor protejate, în vederea organizării şi valorificării turismului precum și de creare a generațiilor de ecoturiști:

– Valorificarea potențialului turistic în zonă prin proiecte care să asigure păstrarea și conservarea mediului natural;

– Organizarea și susținerea unei campanii de prevenire a degradării mediului natural și educaţională prin implicarea mijloacelor media, a şcolilor şi a ONG-urilor locale;

18– Organizarea marcării vizibile pe toate căile de acces, a teritoriului ANGV

– Instalarea de panouri viu colorate indicând habitatele, speciile floricole și silvo-faunistice care cresc sau trăiesc și trebuie protejate în fiecare zonă.

– Realizarea de materiale informative (pliante, fluturași, broșuri, afișe) ce urmează a fi distribuite localnicilor, vizitatorilor precum și în cadrul unor acțiuni;

– Organizarea unei școli ecologice cu program de conferințe și seminarii.

19În ANGV sunt permise activități de turism și de educație cu respectarea regulilor

– Vizitarea SCI-ului Nordului Gorjului de Vest este permisă numai pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale și pe traseele de alpinism marcate și pitonate.

– Pe teritoriul SCI-ului Nordului Gorjului de Vest este interzisă realizarea focului deschis. Excepție fac focurile de la stâne, cu lemn din locații avizate de către Administraţie;

– Sunt strict interzise adunatul și defrișarea vegetației lemnoase uscate sau verzi, pentru realizarea focului.

20Regimul deșeurilor pe teritoriul ANGV

– Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel. Turiștii au obligaţia de a evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului. Deșeurile se depun în afara sitului și în locuri special amenajate pentru colectare;

– Obligativitatea evacuării deșeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor / pensiunilor /caselor de vacanță/ altor clădiri și a locurilor de campare revine administratorilor / proprietarilor acestora;

– Construcțiile noi vor fi dotate obligatoriu cu instalații de epurare a apelor uzate conform regelemntărilor în vigoare, iar construcţiile existente vor fi dotate cu asemenea instalaţii într-un termen stabilit de comun acord cu proprietarul sau administartorul acestora, conform Planului de Management și a legislației în vigoare;

– Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și insușirea celor rupti sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane;

– Se interzice distrugerea, degradarea oricăror specii de plante și animale, a rocilor, speleotemelor, fosilelor și a oricăror alte eșantioane de origine naturală, din SCI-ul Nordul Gorjului de Vest;

– Colectarea oricăror specii de plante și animale, a rocilor, speleotemelor, fosilelor și a oricăror alte eșantioane de origine naturală de pe teritoriul SCI-ului Nordul Gorjului de Vest se poate face numai cu acordul scris al Administraţiei;

– Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, precum și a plăcilor, săgeților, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice ori de delimitare a sitului;

– Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podețelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări care servesc interesele de management ale zonei protejate;

– Administrația monitorizeaza turismul pe teritoriul SCI-ului Nordul Gorjului de Vest, în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra florei şi faunei și pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune.

Mugurel Petrescu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here