După vizita intimă, carantină pentru deținuți! – Noi modificări la Penitenciarul Târgu-Jiu! Vizitele sunt permise cu dispozitive de protecție

1038

Conducerea Penitenciarului Târgu-Jiu a implementat deja măsurile stabilite în cadrul unității odată cu ridicarea stării de urgență și instituirea stării de alertă. De acum, vizitele deținuților sunt permise după ce aparținătorii nu au putut intra în incinta unității pe durata stării de urgență de la nivel național creată de pandemia de COVID-19.

La data de 20 mai 2020, Penitenciarul Târgu-Jiu avea în custodie un număr de 247 de deţinuţi. Odată cu instituirea stării de alertă la nivel național, Administrația Națională a Penitenciarelor, prin unitățile subordonate, aplică prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel, sistemul penitenciar continuă implementarea demersurilor cu caracter de prevenție asumate încă de la debutul acestui context epidemiologic dificil, în baza unui plan de măsuri actualizat și adaptat conduitei promovate la nivel național.

Continuă dezinfecțiile
,,În considerarea imperativelor de relaxare graduală a măsurilor impuse pe perioada stării de urgență, unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor mențin procedurile instituite pe linie de prevenție și siguranță medicală, precum și cele de distanțare în exercitarea atribuțiilor specifice, astfel încât să se asigure protejarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor private de libertate, personalului și a oricăror altor persoane. La nivelul locului de deținere, activitățile de igienizare/dezinfectare a spațiilor, utilizarea materialelor de protecție individuală, componenta de triaj epidemiologic și de monitorizare a stării de sănătate a tuturor persoanelor custodiate/personalului, măsurile de informare/conștientizare se implementează inclusiv pe durata stării de alertă și vizează prevenirea oricărui potențial risc de natură epidemiologică”, a declarat Lavinia Lupu, agent șef în cadrul Penitenciarului Târgu-Jiu.

Vizitele se fac cu măsuri de protecție
Actul normativ susmenționat, care reglementează, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, instituirea unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii, conține, deci, prevederi aplicabile și în domeniul executării pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Acestea privesc, în principal, modalitatea de exercitare a unor drepturi care presupun interacțiunea cu persoane din exteriorul locului de deținere.,,Începând cu data de 20 mai 2020, s-au luat următoarele măsuri și decizii: Exercitarea dreptului de a primi vizite se va realiza cu dispozitiv de separare, indiferent de regimul de executare sau categoria din care fac parte persoanele private de libertate. Cu ocazia exercitării dreptului la vizită, persoanele private de libertate au dreptul de a primi pachete și bunuri – primirea și distribuirea acestora realizându-se cu respectarea unor măsuri de siguranță medicală; Exercitarea dreptului la vizită intimă se va realiza doar dacă prin aceasta nu sunt afectate măsurile de prevenție și siguranță medicală; Exercitarea dreptului la comunicări online se realizează indiferent de situația disciplinară a persoanei private de libertate și periodicitatea legăturii cu familia”, au precizat reprezentanții Penitenciarului Târgu-Jiu.

Chestionare pentru vizitatori
La momentul efectuării planificării pentru acordarea dreptului la vizită (telefonic, prin e-mail), persoanele vizitatoare vor fi informate despre obligativitatea de a deține asupra lor și de a purta echipamentul individual de protecție (mască, mănuși, vizieră – după caz), pentru a le fi permis accesul în locul de deținere. Deplasarea către spațiul destinat acordării dreptului la vizită se va realiza pe un itinerar prestabilit. Persoanele vizitatoare vor fi supuse triajului epidemiologic și vor completa un chestionar pentru evaluarea riscului. În cazul în care acestea prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizita va fi replanificată. Pe durata efectuării vizitei, persoanele vizitatoare trebuie să poarte, în mod obligatoriu, echipamentul individual de protecție. În caz contrar, întrevederea dintre aparținător/i și deținut se întrerupe și se consideră a fi efectuată, conform prevederilor legale.Spațiile destinate acordării dreptului la vizită vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare; acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare serie de vizită, iar inclusiv persoanele private de libertate vor purta echipament individual de protecție.

Vizita intimă, doar cu certificat medical și izolare ulterioară
Exercitarea dreptului la vizită intimă se va realiza doar dacă prin aceasta nu sunt afectate măsurile de prevenție și siguranță medicală. Administrația locului de deținere va solicita persoanei vizitatoare un document medical certificat de un medic în specialitatea boli infecțioase – în baza unor analize medicale din care să rezulte că nu are o infecție curentă cu virusul SARS-CoV-2. Documentul trebuie să fie emis cu cel mult trei zile înainte de data acordării dreptului la vizită intimă (atât ziua emiterii documentului, cât și ziua acordării dreptului la vizită intimă intră în calculul termenului de trei zile). La prezentarea în unitate, persoana vizitatoare va fi supusă triajului epidemiologic și va completa un chestionar pentru evaluarea riscului. În cazul în care aceasta prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizita va fi replanificată. Deplasarea către spațiul destinat acordării vizitelor intime se va realiza pe un itinerar prestabilit. Pe parcursul deplasării către spațiul indicat, persoana vizitatoare are obligația de a purta echipamentul individual de protecție (mască, mănuși, vizieră – după caz). Spațiile destinate acordării dreptului la vizită intimă vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare și săpun; acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare vizită intimă. În situația în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului la vizită intimă se află într-o situație asociată prezentului context epidemiologic, vizita va fi replanificată.Prin formularea cererii de acordare a dreptului la vizită intimă, persoana privată de libertate își va exprima acordul cu privire la: cazarea separată de restul colectivului, pentru o perioadă de maxim 14 zile după data acordării acestui drept, în vederea monitorizării stării de sănătate; efectuarea unei proceduri medicale pentru depistarea COVID-19, după minim cinci zile de la efectuarea vizitei intime.Implementarea acestor măsuri excepționale se realizează cu respectarea cerințelor pe linie de prevenție medicală, la un nivel intensificat, aspectele de interes necesar a fi aduse la cunoștința aparținătorilor fiind afișate la avizerul instituției și pe site-ul unității (http://anp.gov.ro/penitenciarul-targu-jiu/ – secțiunea „Acces penitenciar”).Administrația Penitenciarului Târgu-Jiu depune, în continuare, eforturi pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, atât în rândul efectivelor de deținuți, cât și în rândul personalului. Pentru reușita acestui deziderat, este necesar, în această perioadă de alertă, ca efortul să fie unul comun, al instituției penitenciare și al aparținătorilor. ,,În acest sens, facem apel la responsabilitate și solidarizare, la respectarea obligațiilor pe linie de siguranță medicală și a celor de distanțare socială, subliniind, în continuare, importanța informării din surse oficiale”, a transmis conducerea unității de detenție de la Târgu-Jiu.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here