Dumitru Fîrţă a intrat în CJ Gorj

290

Dumitru Fîrță, directorul Colegiului ”Gheorghe Tătărescu” din Rovinari, este, începând de astăzi, consilier judeţean, el depunând jurământul în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Gorj. „Potrivit art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, “[î]n caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice […] din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice […], că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv“. Având în vedere prevederile legale menționate, precum și adresa Partidului Social Democrat nr. 82/21.04.2017, prin care conducerea județeană a acestuia confirmă apartenența domnului Fîrță Dumitru la partidul politic pe a cărui listă a candidat, însoțită de declarația domnului Slivilescu Marian de renunțare la calitatea de membru supleant pe lista partidului politic menționat, considerăm legal proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al unui membru supleant din lista Partidului Social Democrat și propunem adoptarea acestuia în forma inițiată”, se arată în raportul de specialitate la proiecutl de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al unui membru supleant din lista PSD.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here