DSP Gorj, cu ochii pe reţelele de apă potabilă din zonele rurale

421

În perioada 13.10-31.10.2014 în conformitate cu Planul Naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul 2014, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj efectuează acţiuni tematice privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din mediul rural. Se vizează staţiile de tratare a apei potabile şi reţelele de distribuţie şi se vor preleva probe de apă pentru analize chimice şi bacteriologice.

În conformitate cu Planul Naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul 2014 şi ţinând cont de atribuţiile Ministerului Sănătăţii privind controlul respectării prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, Inspecţia Sanitară de Stat a dispus efectuarea acţiunii tematice de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din mediu. “Acţiunea se va derula până la sfârşitul lunii şi va viza: inspecţia sanitară la staţiile de tratare a apei potabile din localităţile din mediul rural; inspecţia sanitară la reţelele de distribuţie din localităţile din zona rurală; prelevare de probe de apă potabilă şi efectuarea analizelor chimice şi microbiologice”, confirmă Elena Piţian, purtătorul de cuvânt al DSP Gorj.
Pe parcursul derulării acţiunii de control, inspectorii sanitari vor verifica respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, conform HG nr. 974/2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, a normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, a Ordinului nr. 275/2012 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă.
Totodată, controalele vor viza verificarea respectării actelor normative legate de personal (HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 1125/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare), a altor reglementări specifice sectorului de apă potabil care au legătură cu domeniul sănătăţii publice. De asemenea, inspectorii sanitari vor verifica realizarea de către operatori a planului de monitorizare a calităţii apei potabile.
Dacă vor fi depistate neconformităţi, se vor aplica sancţiuni contravenţionale conform legislaţiei în vigoare, iar la expirarea termenelor acordate pentru remedierea deficienţelor se vor efectua recontroale.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here