Drumurile judeţene intră în reparaţii

449

Drumurile judeţene vor fi reabilitate în următoarea perioadă. Consiliul Judeţean (CJ) Gorj a inventariat problemele din teritoriu astfel că, în această perioadă, vor fi reabilitate mai multe tronsoane de drum din judeţ, totul pentru ca circulaţia rutieră să se desfăşoare în bune condiţii.

Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj prin Serviciul Drumuri Publice, a desfășurat în perioada 15 februarie – 01 martie 2014, o acțiune care a vizat inventarierea problemelor apărute pe rețeaua de drumuri publice județene, după expirarea perioadei convenționale de timp friguros. Astfel, urmare a reviziilor efectuate de specialiștii Serviciul Drumuri Publice, au fost identificate o serie de activități ce trebuie realizate în perioada imediat următoare, pentru asigurarea unei stări de viabilitate corespunzătoare a drumurilor județene în vederea desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort, după cum urmează: reparații îmbrăcăminți asfaltice prin frezare și așternere mixtură asfaltică 2500 mp; reparații degradări îmbrăcăminți asfaltice – burdușiri 3500 mp; reparații fisuri și crăpături prin colmatări cu emulsie bituminoasă 10.000 ml. De asemenea, reparații continue cu mixtură asfaltică (covorașe) 5000 mp şi lucrări de întreţinere a șanțurilor și podețelor în vederea asigurării scurgerii apelor.

Drumurile pietruite, reparate şi întreţinute
Totodată, vor fi executate lucrări de întreținere și reparare a drumurilor pietruite, prin reprofilare, adaos de material și cilindrare, pe o lungime de 10,061 km, după cum urmează:
DJ 665C, km 8+120 – km 10+953, Buzești-Magherești, com. Săcelu, L=2,833 km
DJ 675C, km 26+668 – km 30+000, Corșoru, com. Alimpești, L=3,332
DJ 674A, km 12+640 – km 14+163, Trocani, com. Dănești, L=1,523 km
DJ 675C, km 15+500 – km 17+000, com. Roșia de Amaradia, L=1,500 km
DJ665C, km 23+630 – km 26+026, Pojogeni, Tîrgu Cărbunești, L=2,396 km
Pe sectoarele de drum menționate mai sus, U.A.T. – Județul Gorj, va încerca în limita fondurilor disponibile să execute îmbrăcăminți asfaltice ușoare (așternerea a două straturi de mixtură asfaltică, acostamente, șanțuri și podețe).

Se solicită sprijin primăriilor
În vederea asigurării scurgerii apelor de pe partea carosabilă, vor fi întreprinse măsuri pentru tăierea mecanică a acostamentelor pe întreaga rețea de drumuri publice județene. Se va solicita sprijinul primăriilor pe raza cărora se desfășoară această acțiune în scopul curățirii șanțurilor de materialul rezultat în urma operațiunii de tăiere acostamente.
În perioada imediat următoare va fi completată semnalizarea verticală pe următoarele drumuri judeţene: DJ 662 DN 66 Capu Dealului – Bibeşti – Hurezani(DJ 605) 39,548 km;
DJ 672A Tismana (DJ 672)– Mănăstirea Tismana;
DJ 672 C Tălpăşeşti (DN 67) – Stroieşti – Răchiţi – Runcu – Valea Sohodolului;
DJ 664 Târgu Jiu (DN 66) – Turcineşti – Sâmbotin – Arsuri – Schela;
DJ 664 A (DJ664)Turcineşti – Rugi – Curpeni – Stăneşti – Căleşti – Ursaţi(DJ672B) 18,920 km;
DJ 665 A, DN 67 Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui(DJ 665) 11,787 km;
DJ 671C (DJ673)Ohaba Jiu – Covrigi – Văgiuleşti(DJ671B) 15,500 km.

Lucrări de investiție
“Reabilitare sistem rutier pe DJ 665D, km 0+000 – km 4+810, Pociovaliște(DN 67C ) – Sitești – Bumbești-Pițic (DN 67), Județul Gorj” – ordinul de începere a fost dat începând cu data de 17.03.2014. Termenul de execuție al lucrărilor este de 24 de luni. Sursa de finanțare – bugetul propriu al U.A.T.- Județul Gorj.
“Reabilitare drum județean DJ673A, Dragotești-Mătăsari-DN67-27,79 Km, județul Gorj” – stadiul execuției lucrărilor – 60%. Sursa de finanțare – bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală.
„Reabilitare Drum Judeţean DJ672, km 0+000÷km 43+623, Ciuperceni-Godineşti-Tismana-Peştisani-Brădiceni-Buduhala (DN67)” – termen de finalizare 24 luni. În prezent se află în procedură de contestație. Sursa de finanțare: Fonduri externe nerambursabile din F.E.D.R.(86,50%), bugetul de stat (11,50%) și contribuția de la bugetul local (2%).
„Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 4+500-41+000, lim. Jud. Mehedinţi-Văgiuleşti-Samarineşti-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuieşti, judeţul Gorj” – obiectivul de investiție a fost propus spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Urmează avizarea indicatorilor tehnico-economici în cadrul Comisei de avizare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și demararea procedurilor de achiziție a execuției lucrărilor.
Pe următoarele drumuri județene se execută reparații îmbrăcăminți asfaltice prin frezare și așterne mixtură asfaltică cilindrată la cald:
DJ 675 B (DN67)Câmpu Mare – Albeni – Alimpeşti(Dj675C) L=25,450 km
DJ 662, DN 66 Capu Dealului – Bibeşti – Hurezani(DJ 605) L=39,548 km
DJ 664 A (DJ664)Turcineşti – Rugi – Curpeni – Stăneşti – Căleşti – Ursaţi(DJ672B) L=18,920 km
DJ 673 (DN67)Ploştina – Miculeşti – Slivileşti- Borăscu – Turceni – Broşteni(DN66) L=41,650 km
DJ 671 B Lim.Jud.Mehedinţi – Văgiuleşti – Motru – Glogova – Cămuieşti L=36,500 km
Reparații degradări îmbrăcăminți asfaltice – burdușiri:
DJ 675 B (DN67)Câmpu Mare – Albeni – Alimpeşti(Dj675C) 25,450 km.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here