Drumul judeţean Vlăduleni-Ioneşti intră în reabilitare

475

În cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Gorj, din data de 31 iulie, a fost aprobată o hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită judeţ Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”. Valoarea proiectului se ridică la 124.953.598 de lei, inclusiv TVA.

Prin adresa nr. 89737/19.07.2017 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și înregistrată la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 9259/25.07.2017, se comunică faptul că, obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-TurceniIonești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)” a fost aprobat, la finanțare, prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3470/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Gorj în perioada 2017- 2020. Astfel, potrivit prevederilor art. 10, alin. (5) – (7) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii trebuie să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Hotărârea consiliului județean privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, care vizează ca elemente tehnicoeconomice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul UA.T. – Judeţul Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr. 14/2017. Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, se regăsesc în devizul general estimativ, parte componentă a documentației tehnico-economice. Valoarea totală a investiţiei este de 124.953.598 lei (inclusiv T.V.A.), din care Construcții + Montaj reprezintă 117.722.318 lei (inclusiv T.V.A.), iar durata de execuție este de 24 de luni.
Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, sunt în valoare maximă de 1.416.757 de lei (inclusiv T.V.A.). În acest sens, înainte de demararea procedurilor de achiziție publică pentru execuția lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, se impune, în contextul reglementărilor legale referitoare la achizițiile publice, asigurarea, prin bugetul propriu al Județului Gorj, inclusiv a fondurilor necesare efectuării cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul național de dezvoltare locală, concomitent cu justificarea formei de asigurare a fondurilor de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor eligibile în cadrul Programului.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here