Drept la replică

717

În temeiul art. 80 alin. 1 literele g şi h din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015, urmare a articolului ,,Fără explicații! Dosarele „grele” nu apar pe site-ul Tribunalului Gorj!” publicat on-line la data de 6 septembrie 2021, în vederea unei corecte informări a opiniei publice, vă aducem la cunoștință următoarele:
Aplicaţia ECRIS conţine o listă de obiecte prestabilite automat ca fiind confidenţiale. Efectul selectării bifei de dosar „confidenţial” este că aceste dosare nu sunt replicate pe portalul instanţelor de judecată, pe echipamentele de tip infokiosk sau în aplicația ROLII.
Sunt confidențiale dosarele penale care fie au ca obiect dispunerea unor măsuri în cursul urmăririi penale – luarea/prelungirea măsurilor preventive etc., fie privesc săvârşirea unor infracţiuni care fac parte din categoria celor exceptate de la publicare.
În ceea ce priveşte cauzele având ca obiect măsurile preventive, dispozițiile legale prevăd caracterul nepublic al urmăririi penale: art. 203 alin. 5 Cod procedură penală (,,în cursul urmăririi penale şi al procedurii de cameră preliminară, cererile, propunerile, plângerile şi contestaţiile privitoare la măsurile preventive se soluţionează în camera de consiliu, prin încheiere motivată, care se pronunţă în camera de consiliu.”), şi art. 285 alin. 2 Cod procedură penală (,,Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică”).
Prin Hotărârea Plenului CSM nr.884/20 august 2013, modificată ulterior prin Hotărârea Plenului CSM nr. 614/10 iunie 2015, au fost stabilite o serie de cauze, în principal în materie penală, cu privire la care instanţele de judecată au obligaţia de a completa bifa „confidenţial” de la înregistrarea dosarului şi până la soluţionarea definitivă a acestuia.
De asemenea, prin Minuta Comisiei nr. 1 Legislaţie şi cooperare interinstituţională a CSM, din data de 15.12.2017, s-a decis transmiterea unei circulare către instanțe cărora li s-a indicat: „în vederea preîntâmpinării preluării pe site-ul ROLII a unor hotărâri exceptate de la publicare în cauzele înregistrate pe rolul instanţei (…) se va completa bifa „confidenţial”, dacă în urma verificării infracţiunii care face obiectul acesteia sau a altor aspecte care impun protecţia vieţii intime a persoanei (de ex. minoritate), se constată că aceasta face parte din categoria celor exceptate de la transmitere şi publicare.”
Prin urmare, dosarele indicate în articol nu pot fi identificate pe portalul instanţelor de judecată întrucât în cazul acestora s-a completat bifa „confidenţial”, dat fiind obiectul dosarelor – luare/prelungire măsură preventivă în cursul urmăririi penale.
Totodată, vă aducem la cunoștință că aveţi posibilitatea de a utiliza datele de contact disponibile pe portalul Tribunalului Gorj pentru a verifica, anterior publicării articolelor de presă, veridicitatea informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei noastre. În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. 2 din Ghidul de bune practice privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/17.09.2019, vă solicităm acordarea unui spaţiu în vederea publicării dreptului la replică şi rectificarea datelor conţinute în articolul difuzat de instituţia dumneavoastră.
Biroul de Informare și Relații Publice

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here