Drept la replică

342

Reprezentanţii societății Tinmar am luat la cunoștiință cu indignare de conţinutul articolului “””Băieţii deştepţi” din energie au fost resuscitaţi! CEO cumpără gaze la preţuri duble” apărut în data de 04.12.2017 în ziarul Gorjeanul postat on-line pe site- ul www.gorjeanul.ro sub semnătura Dlui. George Constantin.Reprezentanţii societății Tinmar am luat la cunoștiință cu indignare de conţinutul articolului “””Băieţii deştepţi” din energie au fost resuscitaţi! CEO cumpără gaze la preţuri duble” apărut în data de 04.12.2017 în ziarul Gorjeanul postat on-line pe site- ul www.gorjeanul.ro sub semnătura Dlui. George Constantin.Contractele încheiate de societatea TINMAR GAS cu CEO sunt supuse unor categorii de acte normative speciale, respectiv de normele ce vizează achizițiile publice și de actele normative din domeniul energiei electrice și gazelor naturale. Ambele domenii – achizițiile publice și energia- sunt extrem de reglementate și de stricta aplicare astfel încât nu se poate deroga de la ele.În ceea ce priveşte CEO ca și consumator de gaze naturale, consumul acestei companii este un consum extrem de greu de gestionat cu variaţii mari de consum ce depind de o serie de factori ce nu pot fi previzionaţi la semnarea contractului cum ar fi: condiţiile meteorologice, dispoziţiile dispecerului, rezervele și calitatea cărbunelui utilizat, fapt ce duce la imposibilitatea unei prognoze exacte de consum şi în mod automat toate depăşirile obligă furnizorul la achiziţii suplimentare de gaze naturale la preţuri mari și la costuri suplimentare cu rezervarea de capacitate.Este exact situaţia în care s-a aflat CEO la începutul anului 2017 când consumul zilnic a fost depăşit şi de 3 ori faţă de cantitatea contractată. Societatea Tinmar a făcut eforturi financiare mari pentru a susţine acest contract la costurile asumate contractual în condiţiile în care piaţa de energie a avut evoluţia despre care se vorbește în presă de 11 luni.Faptul că toate ofertele depuse la licitaţiile organizate de CEO aveau preţuri mult mai mari decât cele din anul 2016, că preţul oferit de Tinmar depăşea de asemenea preţul din contractul anterior semnat și care a încetat la 1 septembrie 2017, e consecinţa normală a modului în care au crescut costurile de achiziţie a gazelor naturale pe piaţa angro. Astfel dacă în august 2016 prețul angro de tranzacţionare avea o valoare medie de 67 lei/MWh, în trimestrul 4 din 2017 acesta a urcat vertiginos spre cotația medie de 90 lei/MWh.Mai mult decât atât, producătorii interni au epuizat încă din primăvara-vara anului 2017 cantitățile de gaze naturale disponibile, prin vânzarea acestora pe platformele bursiere de specialitate. Rezultatul obținut a fost acela al unei crize de gaze, furnizorii fiind obligați să apeleze la sursele de import pentru a putea asigura necesarul de consum al clienților din portofoliu. Marele dezavantaj al acestei soluții îl constituie prețul sensibil mai mare, după cum urmează: 90 lei/MWh pentru trimestrul 4 din 2017, respectiv 94 lei/MWh pentru trimestrul 1 din 2018. În aceste condiții se poate observa cu maximă transparență faptul că prețul de bază al gazului natural de care beneficiază CEO, adică 85 lei/MWh, este cu circa 10% mai mic față de cel la care se realizează tranzacțiile în acest moment pe piețele centralizate de specialitate, și nicicum „dublat” adică în loc de ”gaura de 4 milioane euro” de care se vorbește în articol, de fapt CEO va realiza un profit semnificativ prin semnarea acestor contracte.În susținerea celor mai sus precizate dorim să vă invităm a urmări câteva rapoarte care prezintă tranzacții angro de gaze naturale încheiate pe platformele de specialitate, astfel : www.disponibil.ro , www.brm.roLa toate aceste se adaugă costurile mari create de dezechilibrele de consum ale consumatorului CEO, tarifele de înmagazinare și de rezervare de capacitate.Tinmar Gas şi-a făcut aceste calcule și a oferit la licitaţiile organizate de CEO, preţul pe care consideră că îl poate susţine pe întreaga perioadă de derulare a contractului.Ofertele de participare la licitaţie au fost trimise către un număr mare de furnizori, dar participarea a fost redusă tocmai specificului consumului de gaz al societăţii CEO, care poate cauza pierderi furnizorului de gaze naturale, aşa cum s-a întâmplat cu societatea noastră în cursul acestui an în care ne-am asumat un contract în care, datorită crizei energetice din ianuarie-februarie 2017, CEO a depășit cu mult cantitățile contractate.Contractul semnat în luna septembrie a urmat toate procedurile legale impuse de legislaţia aplicabilă şi creşterea prețurilor de la o licitaţie la alta a fost dictată de evoluţia generală a pieţei aşa cum s-a văzut şi în celelalte oferte depuse. Societatea noastră a semnat deja contractul cu Transgaz pentru rezervarea de capacitate aferentă acestui consumator și a suportat şi costurile cu înmagazinarea cantităţii de gaz aferentă cantităţii contractate cu CEO, costuri impuse de legislaţia incidentă şi care trebuie raportate și contractate în luna septembrie, la începutul anului gazier.Pentru considerentele de mai sus, vă solicităm să publicaţi acest drept la replică în condiţii similare celor în care a fost publicat articolul invocat, în vederea rectificării informaţiilor prezentate opiniei publice, întrucât acestea nu sunt conforme realităţii fiind de natură să aducă atingere inaginii şi renumelui grupului Tinmar.Pentru a evita situaţii de genul celor create prin articolul apărut ieri, ne exprimăm speranţa ca, în viitor, în cazul în care intenţionaţi publicarea unor informaţii care vizează societăţi din cadrul grupului TINMAR să ni se solicite și punctul nostru de vedere anterior publicării lor.
DIRECTOR GENERAL GEORGE OANCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here