DPPS Târgu-Jiu caută mediator sanitar

415

Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de mediator sanitar din cadrul Compartimentului Speranţa al Direcţiei. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: absolvent(ă) liceu cu diplomă de bacalaureat; să facă dovada absolvirii unui curs de / program de calificare / perfecţionare / formare profesională în domeniul mediere sanitară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 aprilie 2016, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 18 aprilie 2016, ora 10.30 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here