Două primării din judeţ fac angajări

385

Administraţiile publice locale din mai multe localităţi continuă organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante. Ultimele concursuri anunţate sunt cele pentru Primăriile Bărbăteşti şi Schela.

Primăria comunei Schela organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Urmărirea Veniturilor şi Încasarea Impozitelor şi Taxelor Locale. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor Economice; cunoştinţe operare calculator – Microsoft Office – modulele Word și Excel – nivel mediu. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 7 decembrie, ora 10.00, iar cea a interviului va fi susţinută pe 9 decembrie, la aceeaşi oră. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Se caută asistent medical debutant
Primăria comunei Bărbăteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de asistent medical comunitar debutant. Singura condiţie specifică este ca viitorii candidaţi să fie absolvenţi de studii postliceale sanitare. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 13 noiembrie. Proba scrisă a concursului a fost programată pentru ziua de 24 noiembrie, ora 10.00, iar interviurile vor fi susţinute pe 27 noiembrie, la ora 11.00.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here