Două primării din judeţ fac angajări

14

Primăria oraşului Bumbeşti-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe Juridice, specializarea Drept; vechime în specialitatea studiilor de minimum nouă ani; cunoştinţe operare calculator, nivel mediu MS Office, Word, Excel. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 februarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 24 februarie 2016, ora 11.00 – proba interviu.
Şi Primăria oraşului Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, de: inspector debutant clasa I; inspector asistent clasa I; inspector principal clasa I. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe Economice sau Juridice, pentru funcţiile publice din cadrul Biroului Achiziţii; nu necesită vechime pentru funcţia publică de inspector debutant; minimum un an vechime pentru funcţia publică de inspector asistent; minimum cinci ani vechime pentru funcţia publică de inspector principal. Proba scrisă a concursului se va derula pe 23 februarie, ora 10.00, iar interviurile au fost programate pentru ziua de 25 februarie, de la aceeaşi oră. Pentru înscrierea la aceste concursuri, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here