Două primării caută asistenţi medicali comunitari

319

Primăria comunei Teleşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical comunitar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Singura condiţie specifică impusă candidaţilor este ca aceştia să fie absolvenţi de şcoală postliceală sanitară, vechimea nefiind obligatorie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 22 ianuarie, urmând ca proba scrisă a concursului să se deruleze pe 29 ianuarie, ora 10.00, iar interviurile să fie susţinute pe 2 februarie, de la aceeaşi oră.
Şi Primăria comunei Alimpeşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de asistent medical comunitar debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului control şi disciplină în construcţii, asistenţă socială şi autoritate tutelară. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: absolvenţi de şcoală postliceală sanitară, specializarea asistent medical generalist; să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Cele două probe de concurs, respectiv examenul scris şi interviul, se vor desfăşura pe 29 ianuarie şi pe 2 februarie.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here