Două posturi vacante la o grădiniță din Târgu-Jiu

352

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea a două posturi, un post de muncitor necalificat (bucătărie) și un post de îngrijitor de copii.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale, capacitate deplină de exerciţiu, studii medii cu diplomă de bacalaureat și vechime în muncă minimum 5 ani. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției și trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Candidații vor susține o probă scrisă pe 28 octombrie și un interviu pe 3 noiembrie.
R.L.

1 COMENTARIU

  1. da directoare aia de aci sevastra sau cum draq o chiama nu mai iesela pensie??? sau vrea sa o scoata astia cu sicriul afara??? i-a trecut timpul dar ea se incapataneaza ca e prietena cu carciumaru si partidu.. verificati

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here