Donaţie de la Fundaţia SERA pentru Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap

365

Consilierii judeţeni au votat, în cadrul şedinţei din data de 29 septembrie, o hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcute de Fundația „SERA ROMÂNIA”, în interesul serviciilor sociale gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj. Obiectul donaţiei nu se va înstrăina în următorii zece ani.

Fundația SERA ROMÂNIA este o organizație neguvernamentală, non-profit, privată, înființată în 1996, care a acumulat o bogată experiență în domeniul protecției copilului și al promovării drepturilor copiilor, scopul acesteia fiind acela de a crea, organiza și dezvolta activități în favoarea copiilor aflați în dificultate: orfani, copii abandonați, copii neglijați și alți copii în dificultate. Obiectul Convenției de asociere încheiat între Județul Gorj și Fundația „SERA ROMÂNIA” a constat în efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare înființării, organizării și funcționării Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap. În concret, prin convenția de asociere, Fundația „SERA ROMÂNIA” s-a obligat: să proiecteze și să execute lucrările de construire și dotare a Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap; să suporte integral cheltuielile necesare construirii și amenajării imobilului destinat Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap; să transmită în proprietatea Județului Gorj imobilul realizat, precum și bunurile mobile alcătuind dotarea Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap.
Potrivit hotărârii de Consiliu Judeţean, votată de consilieri în cadrul şedinţei din data de 29 septembrie, acceptă oferta de donație cu sarcini făcută de Fundația „SERA ROMÂNIA”, autentificată sub nr. 2826/03.08.2016 de notar public Silvana-Brîndușa Trofin, prelungită prin Actul adițional, autentificat sub nr. 2958/12.09.2017 de notar public Nicoleta Chirpisizu, având ca obiect bunurile mobile descrise în tabelul denumit „Furnituri predate la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Târgu-Jiu”. „Se acceptă condițiile prevăzute în oferta de donație, constând în asumarea de către Consiliul Județean Gorj a următoarelor obligații: a) de a nu schimba destinația Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu, în următorii 10 (zece) ani; b) de a nu înstrăina bunurile mobile ce fac obiectul donației, în următorii 10 (zece) ani; c) de a nu schimba locația bunurilor mobile ce fac obiectul donației, în altă locație decât în cea a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Târgu-Jiu, fără acordul scris al Fundației „SERA ROMÂNIA”.”, se arată în HCJ.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here