Doisprezece ani de la întronizarea ÎPS Părinte dr. IRINEU în demnitatea de Mitropolit al Olteniei!

976

Astăzi, la împlinirea celor doisprezece ani de rodnică şi împlinitoare slujire Arhierească în demnitatea de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, toată suflarea creştinească din «Valahia Mică», episcopi şi înalţi slujitori ai altarului, preoţi ai bisericilor parohiale şi ai bisericilor mănăstireşti, mireni de toate vârstele şi de toate profesiile, cu toţii se înclină cu smerenie înaintea Ierarhului care a dat o nouă strălucire Eparhiei Sale şi s-a remarcat în toţi aceşti ani, ca un distins om de cultură, un cărturar înzestrat cu harul scrierilor nemuritoare, un teolog strălucit, apreciat şi respectat în ţară şi peste hotarele ţării, un pedagog desăvârşit al moralei creştine, îndrumătorul care merită cu prisosinţă preţuirea şi respectul ce se cuvin unui slujitor de frunte al Bisericii Ortodoxe Române, un ostenitor neobosit şi un mărturisitor al Slavei Bunului şi Atotputernicului Dumnezeu!

,,Alegerea mea ca Întâistătător al Mitropoliei Olteniei este o rânduială divină”!
ÎPS Părinte Irineu Popa este cel de-al şaselea mitropolit al Olteniei, iar, de la înfiinţare, din anul 1939, acest post a mai fost ocupat de Nifon Criveanu, Firmilian Marin, Teoctist Arăpaşu, Nestor Vornicescu şi Teofan Savu, ÎPS Irineu fiind licenţiat în teologie la Bucureşti, cu studii teologice la Paris, iar din 1991 a fost numit doctor în teologie la Institutul «Saint Serge» din capitala Franţei. Desigur, multe şi înălţătoare sunt cuvintele care se pot adresa unui asemenea Ierarh de excepţie al neamului românesc, pentru că sunt cuvinte care sfinţesc şi desăvârşesc sufletul său sensibilizat de nobleţe prin care ne spune cu elocinţă: ,,Este adevărat că Lumina cea necreată o avem în suflet prin actul Creaţiei! Dar, ea, de multe ori se topeşte ca o făclie, ca o candelă, şi se vrea, de cele mai multe ori, să fie reaprinsă pentru a redeveni o călăuză pe drumul mântuirii! Pentru întreaga noastră viaţă pământească, Logos-ul înomenit a fost şi este scopul ultim al căutărilor noastre”, iar, pentru aceasta, să mai spunem că în ziua întronizării sale ca Mitropolit al Olteniei, Acad. Dr. IRINEU, cu o empatie de înalt ierah avea să spună: ,,De 17 ani de când am venit de la Paris, nu am încetat să aprofundez problemele oamenilor. Egoismul nu poate produce valori. Consider că experienţa europeană, dar şi cea a înaintaşilor mei, mă va ajuta să duc la bun sfârşit, sarcina care mi-a fost încredinţată. Alegerea mea ca Întâistătător al Mitropoliei Olteniei este o rânduială divină, datorez acest rezultat Lui Dumnezeu, dar El lucrează prin oameni, iar membrii Sfântului Sinod mi-au încredinţat acest mandat”! Să amintim că în cei doisprezece ani de slujire arhierească, în judeţele Dolj şi Gorj au fost construite din temelie zeci de biserici, iar peste 700 au fost reparate, consolidate sau renovate, că în cei 11 ani de arhipăstorire, Arhiepiscopia Craiovei şi-a întinerit personalul prin hirotonia a peste 300 de diaconi şi preoţi iar, prin slujitorii Mitropoliei Olteniei, a intensificat eforturile pentru atragerea fondurilor europene în vederea reparării, renovării şi reconsolidării unor biserici şi mănăstiri emblematice din Oltenia, adevărate lăcaşe de cult cu o vechime istorică, acestea fiind reprezentative şi inegalabile repere ale artei şi culturii româneşti. În ceea ce priveşte activitatea de asistenţă socială din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, merită precizat că sub îndrumarea celui mai mare ierarh al Olteniei, au fost şi sunt sprijinite în mod direct peste 10.000 de persoane aflate în dificultate din judeţele Dolj şi Gorj, au fost înfiinţate opt centre sociale pentru copii în: Craiova, Filiaşi, Târgu- Jiu, Lipovu şi Grădinari, centre pentru bătrânii nevoiaşi la Craiova şi Călimăneşti, un centru pentru persoane fără adăpost, precum şi instituţii de învăţământ, şcoli şi grădiniţe în Craiova, Grădinari şi Târgu-Jiu, iar, la iniţiativa ÎPS Irineu au fost puse în desfăşurare o serie de proiecte sociale care vizează sprijinirea familiilor de preoţi cu mulţi copii şi a copiilor ai căror părinţi au decedat, prin acordarea de burse lunare, Înaltpreasfinţia sa purtând o grijă deosebită pentru starea de sănătate a oamenilor, numai în ultimii ani donând echipamente medicale pentru spitalele din Oltenia, ca un bun Samarinean şi ca un strălucit slujitor al credinţei dreptmăritoare!

«Dialoguri teologice pe file de calendar»!
În încheierea acestei prezentări aniversare, vă rog să-mi îngăduiţi, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, Dr. IRINEU, să vă mulţumesc din inimă pentru Excepţionalul volum de interviuri sugestiv intitulat: «DIALOGURI TEOLOGICE PE FILE DE CALENDAR», pe care l-aţi tipărit la Mitropolia Olteniei şi pe care mi l-aţi dăruit cu două zile în urmă ca pe un dar de nepreţuit pentru apropiata mea zi de naştere şi pe care îl aşteptam de multă vreme! Este cel mai frumos şi mai nepreţuit dar pe care l-am primit prin Voia Lui DUMNEZEU, poate la fel de important şi de relevant ca titlul de doctor în sociologie, dacă, nu chiar mai important pentru semnificaţia sa liturgică şi duhovnicească! Să vă mai spun că după ce m-am întâlnit, vineri, cu Îaltpreasfinţia Voastră, atunci când am arătat cartea aceasta unui creştin din Brătuia, domnul Vasile Stoian, cu ochii umeziţi de lacrimi, a sărutat-o cu evlavie! Pentru că BUNUL ŞI ATOTPUTERNICUL DUMNEZEU, îmi împlineşte cu Pronia Sa dorinţele, mărturisesc în această zi de rânduială divină şi mereu de acum înainte, că VĂ MULŢUMESC din inimă pentru această minunată carte, iar, pentru că sunt un slujitor apropiat al Arhierei Voastre, vă doresc ani mulţi, cu sănătate şi cu împlinire, până la treapta cea mai înaltă a demnităţii Bisericii Ortodoxe Române!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here