Doi candidați, în cursa pentru postul de adjunct de la IȘJ Gorj

377

Înscrierile la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj s-au finalizat luni. Pentru această funcție se vor lupta doi candidați: Daniel Mocioi, actualul adjunct de la IȘJ Gorj, și Bogdan Constantin, directorul Școlii Gimnaziale Stănești.

Nici Daniel Mocioi și nici Bogdan Constantin nu se află la prima încercare de ocupare a postului de inspector școlar general adjunct prin concurs. În toamna anului trecut, cei doi au fost singurii candidați, dintre cei cinci înscriși inițial, care au susținut probele din cadrul concursului la București; ambii au picat însă examenul, deși Mocioi s-a aflat foarte aproape de obținerea punctajului necesar pentru promovare. Daniel Mocioi este profesor de limba și literatura română, iar în perioada 9 – 30 ianuarie a ocupat funcția de director la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Târgu-Jiu, funcția în care a fost numit prin detașare în interesul învățământului. De la sfârșitul lunii ianuarie ocupă postul de inspector școlar general adjunct. Bogdan Constantin este profesor de matematică, iar în prezent ocupă funcție de director la Școala Gimnazială Stănești, ca urmare a promovării concursului organizat în acest sens. Reamintim că, la concursul pentru postul de inspector școlar general adjunct s-a putut înscrie personalul didactic care îndeplinește următoarele condiții: este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare. Concursul pentru postul de adjunct se va desfășura în perioada 3 – 11 aprilie 2017, la sediul Ministerului Educației Naționale, și va consta în trei probe: evaluarea curriculumului vitae, rezolvarea unui test-grilă și susținerea unui interviu în fața comisiei de concurs. În cadrul primei probe se vor analiza și evalua rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale ale candidatului. Cea de-a doua probă presupune rezolvarea, utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute, a unui test-grilă, iar în cadrul celei de-a treia probe se vor aprecia aspecte privind calitatea şi susţinerea ofertei manageriale (originalitatea, specificitatea, adecvarea la situaţiile concrete din judeţ, precum şi răspunsurile la întrebările referitoare la inspecţia şcolară, procesele de asigurare a calităţii, aplicarea legislaţiei generale şi specifice în toate domeniile funcţionale inspectoratului şcolar, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, managementul educaţional şi normele deontologice specifice profesiei şi funcţiei), și prezentarea studiului de caz (analiza unei/unor situaţii concrete dificile/dilematice/de criză întâlnite la nivelul judeţului şi prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluţionarea acestora). Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte. În perioada august 2014 – ianuarie 2017, pe postul de inspector școlar general adjunct al IȘJ Gorj s-au succedat nu mai puțin de patru profesori: Petre Nanu, Dorina Popescu, Maria Cochină și Marian Staicu.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here