Doctorul Cornel Munteanu – samarineanul cu multă râvnă şi cu dare de mână!

2135

Sâmbătă, 9 noiembrie 2019, pe o vreme parcă hărăzită de Dumnezeu să fie senină şi cu un soare mângâietor de toamnă târzie, în prezenţa a peste o sută de credincioşi, cu toţii pregătiţi cum se cuvine pentru parastasul de pomenire, la Biserica din Parohia Bărbăteşti, cu Hramul «Sfânta Cuv. Parascheva», s-a sfinţit un minunat prăznicar al sfântului lăcaş, cu osteneala şi prin cheltuiala remarcabilului Doctor Cornel Munteanu, care în doar câteva luni, le-a dăruit enoriaşilor din parohie un loc de pomenire şi de oficiere a praznicelor bisericeşti, concretizat printr-o construcţie de o frumuseţe aparte, gândită şi proiectată, aşa cum şi-a dorit medicul Cornel Munteanu, împreună cu distinsa soţie, doamna prof. Mihaela Munteanu! Împodobit cu icoane de o frumuseţe aleasă, prăznicarul acesta ne arată că icoana are multiple funcţii, poate şi una didactică, iconografia fiind considerată catehismul celor învăţaţi ca şi al celor neînvăţaţi, pentru că icoana din prăznicar ne învaţă să ne contemplăm în oglinda cerului, deoarece atrage spiritul spre o lume transfigurată, având totodată şi o funcţie de mijlocire care împărtăşeşte puterea nevăzută a sfinţeniei celui pictat! Cum arătau şi preacucernicii preoţi care au oficiat slujba de sfinţire a construcţiei ridicate, în prăznicar, la fel ca în biserică, toţi credincioşii se închină în faţa icoanelor şi le sărută cu mare pietate, fiindcă icoana ne ajută să ne mântuim, prin ea ne apropiem de Dumnezeu, Cel Care coboară la om şi intră în contact nevăzut cu el, îi revelează Voia Sa, şi-l învaţă ceea ce este necesar să facă pentru binele şi pentru fericirea lui şi a familiei lui!

În asemenea locuri binecuvântate, mintea şi inima credinciosului se ridică şi Îl văd pe Dumnezeu şi pe Maica Sa!
La slujba de sfinţire a prăznicarului bisericii a oficiat un sobor de patru preoţi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Protoiereu, Iulian Mărgineanu, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti, împreună cu preotul Paroh, Ştefan Stanca, Părintele Pr. Aurelian Dumitrescu şi Părintele Pr. Aurelian Andronie. La slujba de sfinţire a participat şi primarul Comunei Bărbăteşti, domnul Adrian Mangu, precum şi doctorul Silviu Diaconescu împreună cu soţia, dar, o persoană aparte s-a dovedit cunoscutul autor de carte şi inspirit cronicar al Văii Gilortului şi al Comunei Aninoasa, nimeni altul decât domnul Constantin Avram! Cu siguranţă, ajutate de harul divin, prăznicarele, prin tot ceea ce primesc spre pomenire, ne demonstrează că în asemenea locuri binecuvântate, mintea şi inima credinciosului se ridică şi Îl văd pe Dumnezeu şi pe Maica Sa, omul devenind în acest fel, mai bun, mai sfânt, mai desăvârşit! Prezenţa noastră în prăznicar dovedeşte că cea mai înaltă demnitate a firii omeneşti o reprezintă slujirea aproapelui prin fapte de milostenie, care ne umplu de har sufletul, de aceea, nădăjduim ca an de an să ne reunim în această atmosferă cu împliniri și mai frumoase, atât pe tărâmul duhovnicesc, cât și pastoral și profesional, iar, ca urmare, să ne dea Dumnezeu pace între noi frații și în lume!

Gândurile care l-au ispitit ca să înalţe această construcţie!
În cuvântul adresat celor prezenţi, Doctorul Cornel Munteanu a depănat gândurile care l-au ispitit ca să înalţe această construcţie, mărturisindu-şi dragostea şi preţuirea pentru consătenii domniei sale, adresând în acelaşi timp sincere mulţumiri oamenilor care au muncit aproape zi de zi la finalizarea acestui obiectiv sfânt, dar, în acelaşi timp, arătând că aceste acte de binefacere le-a moştenit de la părinţii domniei sale, dar, mai ales de la personalităţile emblematice ale localităţii natale, chiar ale Gorjului şi ale ţării, aşa cum este exemplul învăţătorului Ion Popescu şi al ilustrului doctor şi om de seamă care a fost filantropul şi omul politic Nicolae Hasnaş! Domnul Constantin Avram, cu un dar înzestrat al povestirii şi al incursiunii în istoria frământată a zonei, a prezentat unele lucruri interesante despre legăturile tradiţionale dintre satele de pe Valea Gilortului şi Comuna Aninoasa, localitatea natală a domniei sale! Desigur, înstrăinarea de credinţă dovedeşte, cât de dăunătoare pot fi grijile lumești exagerate, faptele lumești nesăbuite și păcătoase care înăbușă cuvântul Sfintei Evanghelii, de aceea, grija cea lumească, goana după avuție mai mult decât ne trebuie, lăcomia, stau în calea împlinirii noastre duhovniceşti, când uităm de frumusețea și importanța prezenţei la biserică şi a Lui Dumnezeu în viața noastră, atunci când ne preocupăm exagerat de cele lumești!

Să dobândim clipe de împlinire și de întărire sufletească!
Ostenitor cu multă râvnă şi cu dare de mână, medicul Cornel Munteanu a spus cu emoţie că în aceste clipe ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze tot ceea ce se va întâmpla în acest așezământ, sub oblăduirea părintelui paroh, anume praznice, întâlniri, festivități, chiar lectură de carte, proiecție de film creștin și tot ceea ce, în numele Domnului și al neamului, îi adună pe creștini împreună. Este un lucru mare și important ca și în satele mai mici să existe locuri unde oamenii să aibă posibilitatea să se întâlnească, fiindcă, deși există atâtea mijloace de comunicare, ne simțim parcă tot mai singuri şi mai depărtaţi unii de alţii. Tristețea și singurătatea încep să pună din ce în ce mai mult stăpânire pe omul contemporan și avem nevoie imensă de locuri în care, prin desfășurarea unor activități culturale și spirituale, să dobândim clipe de împlinire și de întărire sufletească, a subliniat vorbitorul!
În încheiere, Doctorul Cornel Munteanu, care merită toată aprecierea şi recunoştinţa pe măsura unei asemenea împliniri, s-a dovedit omul care ajută semenii ca un samarinean care îşi respectă cu prisosinţă menirea, deoarece le-a oferit celor prezenţi o masă îmbelşugată şi binecuvântată, mulţumitore şi în deplină concordanţă cu principiile concordiei civice tradiţionale a satului nostru gorjenesc!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here