,,Doamne, Isuse Hristoase, în Ziua Înălţării Tale”!

440

Textele Sfintei Scripturi vorbesc despre Înălţarea Domnului şi dovedesc realitatea istorică a unui asemenea eveniment, deoarece ne conving că aşa cum am crezut în Învierea Domnului, tot aşa trebuie să credem şi în Înălţarea Sa la cer. Semnificaţia înălţării lui Hristos, pentru Slava şi şederea Sa de-a dreapta Tatălui, este chipul deplinei îndumnezeiri a umanităţii Sale, fiindcă prin toate actele Sale, întrupare, moarte, înviere, El ne-a îndumnezeit firea noastră omenească pe care a asumat-o, iar prin Înălţare se poate spune că a transfigurat-o prin transfigurarea supremă a trupului Său, fiindcă Iisus Hristos poate deveni interior celor care cred în El, iar Înălţarea Domnului înseamnă că El continuă să fie prezent şi lucrător prin Sfântul Duh. Înălţarea cu trupul sfânt la cer este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru veşnicie, căci Fiul nu Se înfăţişează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci şi ca Om. Prin Înălţarea Sa, Mântuitorul arată unde trebuie să ajungă omul, când locuieşte prin rugăciune, chiar în inima celor care Îl iubesc!

,,Cu Înălţarea Ta, eu Te rog să mă speli de păcat și să mă aduci la Dumnezeu”!

fbt

În această zi, după Liturghie, sunt oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troițele și monumentele închinate acestora din țară și din străinătate. La ora 12:00, în această zi de sărbătoare națională, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din România sunt trase în semn de recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară. De aceea, să rostim cu evlavie această rugăciune: ,,Doamne, Isuse Hristoase, în Ziua Înălţării Tale, am înteles că prin faptul că am păcătuit în viață sunt separat de Dumnezeu. Deși am încercat mult ca să fiu bun, ori ce fac rămân separat de punte. Dar, am înțeles că prin moartea Ta sacrificiul a fost spălat – chiar și păcatul meu. Cred că prin învierea din morți tu ai făcut posibil să fie suficient sacrificiul Tău suprem. Cu Înălţarea Ta, eu Te rog să mă speli de păcat și să mă aduci la Dumnezeu și viața veșnică. Nu vreau să rămîn sclav în păcat, deci eliberează-mă! Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că ai făcut aceasta pentru mine și te rog să mă ghidezi în continuare toată viața, cât o mai am de trăit”. Amin!
Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Turceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here