DJST Gorj organizează selecţie  pentru cursul de educaţie complementară în domeniul competenţelor antreprenoriale

346

Direcţia pentru Sport şi Tineret (DJST) Gorj, condusă de Horaţiu Gorun, organizează în această lună, în cadrul proiectului “Program naţional de formare“, activitatea de selecţie a 25 de tineri, pentru a participa, în luna octombrie/noiembrie la cursul acreditat de educaţie complementară în domeniul competenţelor antreprenoriale.

 

Calendarul de selecţie este raportat la nivel naţional, fiind disponibile 25 de locuri pentru fiecare judeţ, excepţie făcând municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.

El se va derula astfel: 4 septembrie – apariţia anunţului de participare pe site-ul DJST, MTS şi pe reţelele de socializare; 11 – 18 septembrie 2017 –  depunerea aplicaţiilor; 19 – 20 septembrie 2017 – analiza aplicaţiilor; 21 septembrie afişarea rezultatelor (la nivel naţional pe site-ul DJST, excepţie făcând municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov pentru care selecţia se va realiza la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului – M.T.S. şi rezultatele  vor fi publicate pe site-ul propriu al M.T.S.); 22 septembrie 2017 – depunerea contestaţiilor (acestea se depun pe adresa programe.tineretâmts.ro); 25 – 26  septembrie 2017 – analiza contestaţiilor; 27 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor contestaţiilor pe site-ul M.T.S. şi publicarea rezultatelor finale pe site-urile direcţiilor judeţene şi  pe site-ul M.T.S., după caz.

Condiţiile de participare la selecţia demarată de DJST la nivelul judeţului Gorj sunt: să fie cetăţean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în judeţul în care aplică sau flotant, certificate cu acte doveditoare); să deţină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viză de flotant (viza de stabilire a reşedinţei); să aibă vârsta cuprinsă între 18-35 ani şi să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Documentele necesare în vederea participării la selecţie: scrisoarea de intenţie (600-1.000 de cuvinte); actul de identitate, în copie conform cu originalul şi viza de flotant, după caz; diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.  Nedepunerea unuia dintre documentele precizate duce la descalificarea aplicantului.

Înscrierea aplicanţilor se face prin poşta electronică la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj, în perioada 11 – 18 septembrie 2017. Documentele vor fi scanate în format PDF multiple pages într-un singur document, iar la câmpul subiect se va trece numele şi prenumele aplicantului. Criteriile de evaluare pe bază de punctaj: punctaj maxim – 100 puncte; punctaj minim pentru a fi selectat – 50 puncte; admiterea se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

În situaţia în care doi sau mai mulţi aplicanţi se situează pe ultimul loc, la punctaj egal, va fi selectat cel care a trimis primul documentele.

În cazul în care un aplicant selectat renunţă sau nu poate participa la curs din motive obiective, acesta este înlocuit cu un aplicant din lista de rezervă. Scrisoarea de intenţie trebuie să conţină: motivaţia aplicantului privind participarea la curs – maximum 40 puncte; rezultate aşteptate – maximum 30 puncte; continuitatea după finalizarea cursului (prezentare succintă a modului în care se vor pune în practică cele învăţate) – maximum 30 puncte.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here