Directorul Burlan şi-a “semnat” demiterea din funcţie după auditul Ministerului Economiei

157

Directorul general adjunct al Diviziei Miniere a Complexului Energetic Oltenia(CEO), Daniel Burlan, are zilele numărate în această funcţie, după ce ilegalităţile săvârşite de pedelistul aflat, în continuare, la cârma acestei unităţi importante au fost depistate în urma auditului general declanşat de Ministerul Economiei la fostul SNLO. S-a depistat astfel că Societatea Naţională a Lignitului Oltenia(SNLO) a cheltuit, sub Burlan, 8,8 milioane lei în 2011 pentru finanţarea a două cluburi sportive, “Pandurii” Târgu-Jiu şi “Minerul” Motru, fără ca acestea să se afle în administrarea societăţii. Mai mult, Gorjeanul vă demonstrează cu acte că Burlan, dar şi alte persoane care ocupă poziţii cheie în Divizia Minieră, au semnat pentru acordarea banilor pentru cele două cluburi deşi SNLO nu avea aprobat un buget de venituri şi cheltuieli.

În ciuda numeroaselor ilegalităţi dovedite făcute în funcţia de director general al fostului SNLO, pedelistul Daniel Burlan a fost promovat ocupând şi a două funcţie ca importanţă la cârma Diviziei Miniere a CEO. Burlan a devenit astfel director general adjunct al Diviziei Miniere deşi el trebuia să răspundă în faţa legii măcar pentru banii acordaţi ilegal pentru fotbalul lui Marin Condescu. Burlan a primit însă o promovare, probabil pentru ca viitoarea cădere vertiginoasă din funcţie a acestuia să fie mai de sus şi mult mai dureroasă. Astfel, după auditul declanşat de Ministerul Economiei la companiile aflate în subordine, petele negre ale lui Burlan au reieşit la suprafaţă, iar demiterea viitoare a fostului “general” este mai mult decât previzibilă. Gorjeanul vă demonstrează însă cu documente ilegalităţile lui Burlan şi a acoliţilor săi care, în mod surprinzător, au fost promovaţi acum şi fac pe marii şefi în Divizia Minieră, Divizie pe care au devalizat-o până nu demult.

Burlan, promovat de Videanu o dată cu inculpatul Manţog
Pentru a înţelege mai bine cum s-au desfăşurat lucrurile exact, revenim la numirea lui Daniel Burlan pe funcţia de director general al SNLO. Se întâmpla pe data de 10 ianuarie 2009, când prin ordinul cu numărul 19 al ministrului Economiei, Adrian Videanu, din data de 11.01.2009, Daniel Burlan se numeşte în funcţia de director general al SNLO. Prin acelaşi ordin a lui Videanu, Eugen Davidoiu, fostul director general al SNLO se eliberează din funcţie, pentru a fi trecut “pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale”. De asemenea, prin ordinul respectiv, membri Adunării Generale a Acţionarilor(AGA) a SNLO au fost mandataţi să îl desemneze atât în calitate de membru cât şi în calitate de preşedinte al AGA pe acelaşi Daniel Burlan.
În aceeaşi zi, 11.01.2009 acelaşi ministru al Economiei, Adrian Videanu, dă ordinul cu numărul 11 desemnându-i membri în AGA SNLO pe “următorii specialişti”: Ionel Manţog, Corneliu Popescu şi Marius Vlaicu. Reamintim că la data respectivă, Ionel Manţog nu mai era angajat al SNLO, el având contractul de muncă desfăcut pe motiv că a absentat nemotivat de la locul de muncă. La acea dată Manţog era în proces cu SNLO pentru anularea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă el fiind totodată inculpat în dosarul “strămutaţii de lux” aflat pe rolul Tribunalului Sibiu. SNLO era intimat în acel dosar de corupţie. De aceste aspecte nu ţine cont însă ministrul Videanu care îi promovează pe cei doi pedelişti, pe unul director general iar pe celălalt “specialist” membru al AGA SNLO.

Videanu numeşte şi decidenţii din CA
Prin ordinul cu numărul 18 din aceeaşi zi, 11 ianuarie 2009, Videanu îi numeşte membrii Consiliului de Administraţie(CA) al SNLO pe următorii: Daniel Burlan, Emanoil Popescu, Vasile Toaxen, Aristică Tănăsoiu şi Daniel Patentaşu. De altfel, Aristică Tănăsoiu, care se face şi el vinovat despre acordarea banilor către CS Pandurii şi CS Motru a fost promovat odată cu Burlan, director de Resurse Umane al Diviziei Miniere a CEO. Cu siguranţă la promovare a contribuit şi “sprijinul” oferit lui Burlan şi Condescu în CA-ul SNLO, când a fost vorba despre acordarea banilor pentru cele două cluburi sportive. După acest preambul făcut pentru a înţelege cine erau decidenţii în SNLO când s-au acordat banii pentru CS Pandurii şi CS Motru, am ajuns şi la hotărârile CA-ului date în favoarea celor două cluburi, în momentul în care bugetul de venituri şi cheltuieli al SNLO nici măcar nu era aprobat.

Hotărârea nr. 3 a CA anunţă protocolul cu CS Pandurii
Astfel, în data de 28 ianuarie, la 17 zile de la numirea lui Burlan, se întruneşte CA-ul SNLO pentru a se lua nişte hotărâri de importanţă pentru unitatea minieră. Ordinea de zi este modificată de ultim moment, fiind suplimentată cu un “referat privind aprobarea cheltuielilor stabilite prin protocolul încheiat în data de 27.01.2009 între membri fondatori ai CS Pandurii-Lignitul Târgu-Jiu. Adică mai precis, cu o zi înainte de întrunirea CA-ului, CS Pandurii şi SNLO încheie un protocol prin care unitatea minieră se obligă să deconteze clubului 25% din suma stabilită în cuprinsul acestuia. La articolul 16 din hotărârea nr. 3 a SNLO din 28 ianuarie 2009, CA-ul acestei unităţi stabileşte următoarele: “Consiliul de Administraţie în baza protocolului încheiat în data de 27.01.2009, între membri fondatori ai CS Pandurii – Lignitul Târgu-Jiu, ţinând cont de faptul că bugetul de venituri şi cheltuieli al SNL Oltenia SA, pentru anul 2009 nu este aprobat, aprobă decontarea a 25% din suma stabilită prin protocol pentru SNL Oltenia, ca membru fondator, ce se acordă cu titlul de cheltuieli sociale pentru finanţarea cluburilor sportive, în conformitate cu art. 21., aliniatul 3 din Legea nr. 571/2003”. Documentul poartă semnătura lui Daniel Burlan şi a fost vizat de Legalitate de către consilierul juridic Lazăr-Andrei Mihaela, actuală şefă la Achiziţii, în Divizia Minieră a CEO. Evident, hotărârea are girul şi al lui Aristică Tănăsoiu, actualul şef de Resurse Umane al Diviziei Miniere al CEO dar şi a restului membrilor CA.

Hotărârea nr. 4 a CA anunţă protocolul cu CS Motru
De parcă nu a fost suficientă decontarea banilor pentru CS Pandurii al cărui şef era şi este sindicalistul Marin Condescu, în condiţiile în care SNLO nu avea aprobat un buget de venituri şi cheltuieli, o lună mai târziu, în 27 februarie 2009, în următoarea şedinţă de CA a SNLO se procedează la fel şi cu Clubul Sportiv(CS) “Minerul” Motru. În acest caz se decontează 21% din bani pe un protocol încheiat între SNLO şi CS “Minerul” Motru tocmai în ziua şedinţei de CA. Astfel, în art. 11 al Hotărârii nr. 4 al CA-ului SNLO se prevede următoarele: “Consiliul de Administraţie în baza protocolului încheiat în data de 27.02.2009 între Clubul Sportiv “Minerul” Motru şi SNL Oltenia –EMC Motru, ţinând cont că bugetul de venituri şi cheltuieli al SNL Oltenia pentru 2009 nu este aprobat, aprobă decontarea a 21% din suma stabilită prin protocol pentru SNL Oltenia SA-EMC Motru, ce se acordă cu titlul de cheltuieli sociale pentru finanţarea cluburilor sportive, în conformitate cu articolul nr. 21, aliniatul 3 din Legea nr. 571-2003”. Documentul poartă, de asemenea, semnătura lui Burlan şi a consilierului juridic Lazăr-Andrei Mihaela.

Curtea de Conturi depistează ilegalitatea
Deşi presa a sesizat în ultimii ani aceste ilegalităţi, care au fost specificate şi de deputatul Dan Ilie Morega, într-o interpelare făcută recent Ministerului Economiei, abia acum ilegalităţile au fost văzute şi şefii acestei instituţii. Pe baza unui audit general al activităţii dispus de Ministerul Economiei la companiile aflate în subordine, pentru perioada 2009-aprilie 2012, s-au reliefat în mod eficient ilegalităţile lui Burlan la cârma SNLO şi ale echipei sale. Astfel, prin intermediul unui comunicat de presă, Ministerul Economiei anunţă că Societatea Naţională a Lignitului Oltenia a cheltuit 8,8 milioane lei în 2011 pentru finanţarea a două cluburi sportive, sumă neprevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei, fără ca acestea să se afle în administrarea societăţii. Acest lucru a fost văzut în urma auditului şi a constatărilor apărute în raportul Curţii de Conturi. În urma auditului realizat la SNLO, autorităţile au descoperit astfel că societatea a plătit opt milioane lei pentru CS Pandurii Lignitul Tg.Jiu şi 800.000 lei pentru CS Minerul Motru, cluburi sportive care nu sunt ale societăţii şi care nu puteau fi finanţate întrucât suma de 5,7 milioane lei reprezentau “cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal”, categorie de cheltuieli în care sunt incluse cheltuieli pentru finanţarea unor cluburi şi baze sportive aflate în administrarea contribuabilului.

Cheltuieli de exploatare, majorate
Autorităţile au descoperit, de asemenea, majorarea cheltuielilor de exploatare cu suma de 697.603 lei reprezentând lucrări de reabilitare şi modernizare la construcţiile aflate în patrimoniul unor subunităţi. Contravaloarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a fost înregistrată în contul “alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi” fără a fi evidenţiate construcţiile noi rezultate şi respectiv majorată valoarea construcţiilor existente cu contravaloarea lucrărilor executate. În consecinţă, cheltuielile de exploatare au fost majorate cu suma de 697.603 lei, profitul diminuat cu aceeaşi sumă, iar impozitul pe profit diminuat cu 111.616 lei. Nu a fost majorată valoarea activelor şi nu a fost calculată amortizarea aferentă. Curtea de Conturi a descoperit în urma analizei asupra bugetului SNLO neregularizarea cu bugetul de stat a avansurilor în valoare de 7,95 milioane lei plătite din alocaţii bugetare în cursul anului 2009 şi nejustificate până la finele anului. Avansurile din surse bugetare de 7,95 milioane lei au fost plătite deşi SNLO acceptase termene de livrare finale în 2011. Prin decontul transmis ministerului de resort, SNLO SA a justificat utilizarea în totalitate a sumei de 11 milioane lei fără a ţine seama că suma de 7,95 milioane lei reprezintă avans acordat în 2009 şi nejustificat cu primirea bunurilor până la sfârşitul anului. SNLO nu a virat la solicitarea ministerului de resort sumele neconsumate pentru regularizarea cu bugetul statului şi nici nu au fost calculate majorări şi penalităţi de întârziere. Pentru nerestituirea la buget a sumei de 7,95 milioane lei s-au diminuat veniturile cuvenite statului cu 3,08 milioane lei reprezentând accesorii. Potrivit MECMA, SNLO a efectuat plăţi necuvenite din alocaţii bugetare în valoare de 123.914 lei, ceea ce a dus la majorarea pierderii raportate de societate şi la majorarea nejustificativă a valorii obiectului de investiţii. Accesoriile datorate valorează 161.976 lei.

Cum va răspunde Burlan & CO pentru ilegalităţile făcute?!
Dacă şi în aceste condiţii Burlan rămâne al doilea om din Divizia Minieră şi nu se iau niciun fel de măsuri cu acesta, înseamnă că auditul Ministerului Economiei s-a făcut degeaba. Burlan ar putea rămâne însă pe funcţie până la schimbarea Consiliului de Supraveghere al CEO, ca apoi să fie destituit.
Anamaria Stoica

Pentru a vedea documentele daţi click pe poze.
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here