Directorii unităților de învățământ din județ, așteptați cu fișele de autoevaluare la IȘJ

272

Directorii unităților de învățământ din Gorj au termen până la jumătatea lunii pentru a-și înregistra la Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) fișele de autoevaluare. În ceea ce privește directorii adjuncți, evaluarea acestora se va face la nivelul unității de învățământ.

Începând cu data de 1 iulie, directorii unităților de învățămând din județ şi adjuncţii acestora au intrat în perioada de evaluare a activităţii depuse în anul şcolar care tocmai s-a încheiat. Metodologia este cea stipulată în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 4990/1998, iar fişele de evaluare a activităţii manageriale se pot descărca de pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj. “Fişele de autoevaluare se înregistrează la inspectoratul şcolar în perioada 01-15 iulie 2016. Punctajul final şi calificativul acordat vor fi date de către consiliul de administrație până la data de 31 august 2016, iar comunicările către cei în drept se vor face conform procedurii operaţionale specifice, întocmită la nivelul consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean. Evaluarea directorilor adjuncți se va face în Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, calificativul acordat transmitându-se către Inspectoratul Școlar Județean Gorj pentru validare”, au anunțat reprezentanții IȘJ Gorj. Fișele de evaluare vor fi însoțite de raportul de autoevaluare aferent şi de documentele doveditoare, numai în format electronic (pe unul sau mai multe DVD-uri). Pentru adjuncţi, cele 100 de puncte se realocă în funcţie de fişa postului elaborată de manager, cu respectarea metodologiei. Pentru “foarte bine” sunt necesare 86-100 de puncte; „bine” – 71-85 p; “satisfăcător” – 61 – 70 p; “nesatisfăcător” – 0-60 p.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here